Emballageleverantören PacsOn får ny ägare i OptiGroup, där man kommer att ingå i affärsområdet Packaging. (Bild PacsOn)

Storaffär inom förpackningar: OptiGroup förvärvar PacsOn

29 mars, 2021ANNONS

OptiGroup, med huvudsäte i Mölndal, har avtalat om att förvärva förpackningsgrossisten PacsOn Sverige AB. Säljare är koncernen Herenco AB, som genom försäljningen renodlar sin strategi och expanderar sin förpackningsverksamhet under varumärket Emballator.

”PacsOn har utvecklats starkt de senaste åren och vi är trygga med att bolaget kommer att fortsätta att utvecklas positivt med OptiGroup som ny ägare”, säger Thomas Bergdahl, VD Herenco AB.

PacsOn är en ledande leverantör av produkter och försörjningslösningar inom förpackningar och förbrukningsvaror. PacsOn, som omsatte 840 miljoner kronor år 2020 och som har cirka 150 anställda, blir en del av OptiGroups affärsområde Packaging och kommer att fortsätta att verka under nuvarande varumärke. I affärsområdet ingår sedan tidigare bland annat företagen Pacudo och Ekopack.

OptiGroup skriver i ett pressmeddelande att förvärvet av PacsOn ligger i linje med OptiGroups strategi att utveckla bolagsportföljen mot ledande positioner inom attraktiva marknadssegment och förbättrar tillväxtmöjligheterna inom förpackningsverksamheten. Genom förvärvet blir OptiGroups affärsområde Packaging en av de ledande B2B-distributörerna av förpackningslösningar i Sverige

”Detta förvärv ökar vår geografiska täckning och tillsammans med vår befintliga verksamhet kommer vi ytterligare stärka vårt erbjudande av värdeskapande kundlösningar”, säger Jesper Hall, Senior Vice President Packaging på OptiGroup.

”PacsOn är ett väletablerat företag med bred kundbas och vi ser fram emot att välkomna PacsOn till vår OptiGroup-familj. Företaget kommer att bidra starkt till vår tillväxtresa och vår lönsamhet inom affärsområdet Packaging”, säger Sören Gaardboe, VD på OptiGroup.

Herenco skriver i ett pressmeddelande att försäljningen av PacsOn innebär nya möjligheter och en renodling av Herencos affärsstrategi.

”Vi kommer att satsa 100 procent på att utveckla bolag med egna produkter och tjänster och att helhjärtat gå in för att expandera vår förpackningsverksamhet nationellt och internationellt under varumärket Emballator”, säger Thomas Bergdahl.

Inom PacsOn är man också positiva till ägarskiftet.

”Genom att ingå i OptiGroup får vi tillgång till bredare kompetens, erfarenhet och synergier mellan bolagen, vilket gör att vi kan vässa vårt kunderbjudande ytterligare. Den dagliga verksamheten kommer fortsätta att bedrivas på samma sätt som idag, med samma företagsvärderingar”, säger Anders Dahl, CEO PacsOn AB.

Transaktionen, som är föremål för godkännande av Konkurrensverket, förväntas vara klar under de kommande månaderna. Köpeskillingen har inte offentliggjorts.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!