Heidelberger Druckmaschinen AG – Heidelberg i dagligt tal - har sitt huvudkvarter i tyska staden Heidelberg. Företaget är världens största tillverkare av tryckpressar. (Bild Heidelberg)

Storaffären inom tryckpressar gick i stöpet i sista stund!

1 februari, 2021ANNONS

Tryckpressgiganten Heidelberger Druckmaschinen AG skulle sälja dotterbolaget och etikettpresstillverkaren Gallus Group till schweiziska Benpac Holding AG, men köpeskillingen på ca 1,22 miljarder kronor (120 miljoner euro) betalades aldrig in på överenskommen dag – och affären gick i stöpet i sista stund!

Det var i augusti i fjol, som Heidelberg offentliggjorde att man skulle sälja Gallus Group, som man helägt sedan 2014, till Benpac för den överenskomna köpeskillingen av 120 miljoner euro.

Försäljningen var en del i besparingsåtgärder, som Heidelberg aviserade, eftersom koncernens ekonomi var satt under press på grund av såväl minskade orderingångar som negativa effekter av Corona-pandemin.

Gallus är en välrenommerad tillverkare av smalbanepressar för etikettillverkning och med försäljningen skulle Heidelberg kunna koncentrera sin verksamhet på de större tryckpressarna. Gallus har fem anläggningar – två i Schweiz och tre i Tyskland.

Affären skulle genomföras innan börsstängning fredagen den 29 januari 2021, då Benpac skulle betala 120 miljoner euro. Men inga pengar betalades in och Heidelberg meddelade sent på dagen att affären var inställd.

”Benpac Holding AG betalade inte överenskomna 120 miljoner euro vid dagens stängning, även om alla nödvändiga villkor var uppfyllda. Heidelberg antog ända till slutet att transaktionen skulle genomföras framgångsrikt enligt överenskommelsen. Vi kommer nu att hävda våra rättigheter”, skrev Heidelberg i ett överraskande uttalande efter det att tyska Frankfurtbörsen stängt inför veckohelgen.

Heidelberg uppgav också att Gallus, med de fem anläggningarna och cirka 430 anställda, nu kommer att stanna kvar hos Heidelberg.

”Heidelberg kommer att fortsätta att hantera försäljning och service för Gallus-portföljen och ingenting kommer att förändras”, uppgav Heidelberg i ett uttalande, där man också framhöll att Gallus under Heidelbergs ägarskap gjort goda operativa framsteg under 2020.

Heidelberg har också försäkrat sina aktieägare och investerare att det besparingsprogram man initierat kommer att minska koncernens nettoskuld och förbättra likviditeten. Enligt ett uttalande förväntar man sig att andra beslutade åtgärder kommer att innebära besparingar ”i mitten av tvåsiffriga miljoner euro”. Heidelberg uppger att man trots bakslaget med Gallus-försäljningen räknar med att uppnå sina finansiella mål för innevarande verksamhetsår, som slutar den 31 mars.

Privatägda Benpac Holding AG, som har som affärsstrategi att växa genom företagsförvärv inom förpackningssektorn, har ännu inte kommenterat utvecklingen och varför man inte fullföljt det överenskomna köpeavtalet.
Benpac har sitt huvudkontor i schweiziska staden Stans,

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!