I en svensk studie, utförd på uppdrag av FN:s miljöprogram UNEP, jämförs miljöpåverkan från plastflaskor med andra förpackningsalternativ. (Bild IVL)

Studie jämför plastflaskor med andra förpackningsalternativ

31 augusti, 2020ANNONS

Varje minut säljs cirka en miljon plastflaskor i världen. Förutom den stora miljöpåverkan från produktionen så står plastflaskor också för en stor del av nedskräpningen av världens stränder. IVL Svenska Miljöinstitutet har i en studie för FN:s miljöprogram UNEP sammanställt kunskap om miljöpåverkan för plastflaskor och andra typer av flaskor.

Kartläggningen är gjord genom en djupanalys, en så kallad metaanalys, av tidigare publicerade och vetenskapligt granskade livscykelanalyser på området. I studien har man tittat på miljöpåverkan för plastflaskor för engångsbruk och jämfört med andra alternativ som glasflaskor, aluminiumburkar, kartonglaminerade förpackningar, återanvändbara stål- och aluminiumflaskor samt andra sätt att tillhandahålla dryck utan att använda förpackningar.

Studien ”Single-use plastic bottles and their alternatives” är nu publicerad och kan laddas ner.

Studien visar att det finns flera faktorer, som är kritiska, när man ska jämföra miljöpåverkan för de olika förpackningarna, till exempel hur man hanterar avvägningar mellan olika miljöproblem.

”Ett exempel är jämförelser av fossila och biobaserade material, där de biobaserade materialen har fördelar, när det kommer till klimatpåverkan och användning av fossila resurser, men nackdelar sett till vattenanvändning och övergödning”, säger Gustav Sandin Albertsson, LCA-expert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Vilken förpackning. som är bäst sett ur ett miljöperspektiv. beror på hur och var förpackningen produceras och hur den behandlas, när den väl har blivit avfall. Studien lyfter också fram att livscykelanalyserna inte väger in nedskräpning och effekter av mikroplaster, som släpps ut i den marina miljön.

”Det visar hur viktigt det är att politiska beslut baseras på information från flera källor och har ett helhetsperspektiv, annars riskerar vi att bara flytta runt miljöproblemen. Beslutsfattare måste också ta hänsyn till att produktionen och avfallshanteringen ofta skiljer sig åt mellan olika länder och regioner, så att de gör anpassningar till de lokala förutsättningar som finns”, säger Gustav Sandin Albertsson.

Studien har gjorts på uppdrag av UNEP Life Cycle Initiative och har genomförts med ekonomiskt stöd från Naturvårdsverket. Den har genomgått granskning och finns nu publicerad och tillgänglig för nedladdning.

UNEP kommer under året att publicera ytterligare studier om engångsartiklar, bland annat en studie om take away-förpackningar, som också genomförs av IVL Svenska Miljöinstitutet. I oktober släpps en sammanfattande rapport, som ska fungera som vägledning och policy-underlag till den femte sessionen i FN:s miljöförsamling, UNEA-5.

Ladda ner IVL-studien ”Single-use plastic bottles and their alternatives” HÄR!

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!