”Det är dystra och mörka utsikter för både butiks- och e-handel”, konstaterar Svensk Handels VD Karin Johansson. (Bild Svensk Handel)

Svensk Handel: Dystra utsikter för både butiks- och e-handel

18 maj, 2020

I sin handelsbarometer för maj konstaterar Svensk Handel att det är fortsatt mörka utsikter för butikshandeln – och nu sjunker även framtidstron inom e-handeln, som tidigare under corona-pandemin haft ett tydligt uppsving.

Av handelsbarometern framgår att trots att sällanköpshandeln – det vill säga all försäljning i fysisk butik utöver livsmedel – återhämtat sig något från bottensiffrorna i april, så är framtidstron för butikshandeln kvar på mycket låga nivåer.

Svensk Handels mätning visar att den sammanfattande Framtidsindikatorn stiger med 12,9 enheter, till 67,3, vilket dock är 22,1 enheter lägre än motsvarande period förra året.

”Läget är fortsatt alarmerande för många handlare. Varje litet steg, som tas mot ett mer normalt tillstånd, där vi återigen börjar röra oss ute i våra stadskärnor, köpcentrum och varuhus, kommer att ha stor betydelse för många butikers möjligheter att överleva krisen”, säger Karin Johansson, VD på Svensk Handel.

I början av corona-pandemin fick e-handeln överlag ett tydligt uppsving, men nu visar mätningarna att även e-handlarnas tro på framtida försäljning och antalet anställda faller. Det gör att framtidsförväntningarna inom e-handeln nu landar på den lägsta nivån sedan mätningarnas början för drygt två år sedan…

”Trots att karantäntillvaron har gjort att många handlar mer på nätet, ser vi också att det ekonomiskt osäkra läget gör att långt ifrån alla nätbutiker har goda tider just nu. Fler konsumenter håller helt enkelt i pengarna”, säger Karin Johansson.

Framtidsindikatorn för e-handeln minskar med 1,7 enheter till 99,6, vilket är strax under den neutrala nivån på 100.

Det är också ett fortsatt pressat läge för många dagligvarubutiker, Trots rapporter om tomma hyllor i vissa mataffärer visar Handelsbarometern att många företag i dagligvaruhandeln, speciellt servicebutiker, mer specialiserade livsmedelsaffärer samt mataffärer som ligger i city- eller gränshandelslägen, har det tufft.

”Den stängda norska gränsen har gjort att dagligvarubutiker i gränshandelsområden tappat upp emot 90 procent av besökarna”, säger Karin Johansson.

Framtidsindikatorn för dagligvaruhandeln ligger nu på 73,7, vilket är hela 28,4 enheter lägre än motsvarande period förra året.

Här kan du läsa/ladda ner hela Handelsbarometern för maj 2020. (pdf)

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!