Plast är ett bespottat material när man diskuterar hållbarhet och miljö – det vill organisationen Svensk Plast ändra på. (Bild pxhere)

Svensk Plast kraftsamlar med kampanj för ökad plastkunskap

9 maj, 2022ANNONS

Nybildade organisationen Svensk Plast har startat en kampanj för att öka allmänhetens kunskap och kännedom om bespottade materialet ”plast”.

”Plast är ett av de absolut bästa materialen sett till energi- och resurskostnad per produkt. Trots det är plast ett av våra mest bespottade material när hållbarhet och miljö diskuteras”, skriver Svensk Plast i ett pressmeddelande om kampanjen.

Bakom Svensk Plast står branschorganisationerna IKEM (Innovations- och kemiindustrierna i Sverige), SPIF (Svensk Plastindustriförening), Polymercentrum och ytterligare aktörer i branschen.

I Svensk Plast och under parollen ”Ibland är plast ett smartare alternativ” samlas nu den svenska plastbranschen för att informera om plastens roll i ett hållbart samhälle samt ge tips på hur konsumenter kan bidra till att minska belastningen på klimatet. Kampanjen startade i slutet av april och består av filmer, digitala enheter och en webbplats.

Amit Paul är styrgruppsledamot i Svensk Plast. (Bild SPIF)

”Plast beskrivs ofta onyanserat i Sverige. Många människor saknar en bredare förståelse för och kunskap om det material vi använder mest av i vår vardag. Nedskräpning är ett stort problem, men alternativen till plast är i många fall obefintliga eller sämre, exempelvis inom vård och läkemedel samt i förpackningar för matvaror. Vårt nya initiativ belyser att plast är ett fantastiskt material men det måste tillverkas, användas och sorteras på rätt sätt”, säger Amit Paul, styrgruppsledamot i Svensk Plast.

En av plastindustrins utmaningar är att snabbt börja producera ännu fler förpackningar som går att återvinna.

”Vi inom plastindustrin jobbar ständigt med att förbättra designen på förpackningar så att de ska kunna återvinnas i större omfattning och ta mindre plats under transporter. Vi ser att 50 procent av alla förpackningar aldrig når rätt väg i insamlingen, utan istället förbränns, vilket bidrar till mer utsläpp och ökade kostnader”, säger Amit Paul.

Projektet Svensk Plast tar sikte på att öka samtalet och samarbetet i hela värdekedjan för att förbättra design och flöden som tillsammans med ny materialforskning ska bidra till klimatomställningen.

”Det är extremt viktigt att vi tar strategiska beslut kring plast som verkligen gör skillnad. Sverige är, och ska vara, ett föregångsland inom plastproduktion och återvinning”, framhåller Amit Paul.

Svensk plastindustri med sina 1.038 företag är en växande bransch i förändring och omsatte över 50 miljarder kronor under 2020. Branschen sysselsätter cirka 17.400 anställda varav flertalet inom yrken där det råder brist på välutbildad akademisk personal. De kommande fem åren genomförs en rad nya hållbarhetsinitiativ och plast- och gummiföretagen beräknar att öka antalet medarbetare med 15 procent.

HÄR finns ett informationsblad med fakta om svensk plastindustri, som Svensk Plast sammanställt.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!