Åsa Stenmarck, Naturvårdsverket, talade om EU:s återvinningskrav på förpackningar. (Bild Sweflex)

Svensk Plaståtervinning fick studiebesök på Sweflex-möte

21 november, 2022ANNONS

Grafiska organisationen Sweflex har haft sitt höstmöte, som i år var förlagt till Motala. Mötet avslutades med ett uppskattat studiebesök hos Svensk Plaståtervinning.

Peter Aspeheim, styrelsemedlem i Sweflex, rapporterar så här från höstmötet:

”Sweflex årliga höstmöte hölls i Motala den 2 – 4 oktober. Möteslokal var Vätternsalen på Folkets Hus. Temat för mötet var ”Grön design – lätt att göra rätt.” Mötet visade på att vi är på väg in i ett cirkulärt samhälle. Det innebär att förpackningarna designas för att återbrukas, återvinnas eller brännas och bli energi.

Mötet började som sedvanligt med en ”Get together”-pyttipanna. En social trivsam kvällsträff där vi möter kollegor och diskuterar framtiden.

På själva mötesdagen öppnade vår ordförande Göran Dahl mötet och talade om kommande utmaningar för samhället och inte minst för förpackningsbranschen. Vi går in i ett cirkulärt samhälle.

Göran talade också om EU:s ”Recycling guide lines” för förpackningsindustrin fram till 2030 och 2050. Målet är att 95 procent av förpackningen skall vara ”recirculära” dvs återvinningsbara.

Förmiddagen bestod av fem presentationer, innan det var dags för lunch.

Magnus Lesterlius, Karlstads universitet, inledde presentationerna. Det krävs en helhetsbild hur vi skall reducera – återanvända – återvinna framtidens förpackning. Det behövs en livscykelstrategi för jordens resurser och fördelning. De ekonomiska förutsättningar måste också vägas in. En utmaning som industrin och politikerna gemensamt måste lösa.

Åsa Stenmarck, Naturvårdsverket, belyste vilka återvinningskrav på förpackningar som EU ställer och kommer att ställa i framtiden. En färdplan måste upprättas, där producentansvaret får ökad betydelse. Plast, ett utmärkt skyddande material som är billigt, går att återanvända och recirkulera. Tyvärr skapar plasten stora miljöproblem, vilket ställer krav på insamling och recirkulation. Mängden jungfrulig råvara i plasten måste ersättas med recirkulerad vara. Genom miljöskatter skall mängden överförpackningar, återanvänd- och återvinningsbarhet styras. EU och politikerna har en svår uppgift att balansera miljöhotet gentemot ekonomin.

Torbjörn Gustafsson, Fiskeby Board, Norrköping, presenterade sin arbetsgivare och dess verksamhet. Ett familjeföretag, som grundades 1637, ägs sedan 1990 av olika amerikanska bolag. Ett unikt företag där produktionen baseras till 100 procent på återvunnen returfiber från insamlad returkartong. Returemballage ”tvättas” där eventuell PE-beläggning avskiljs och resten blir ny recirkulerad kartong. PE-avfallet går till egen förbränning, som använder energin i produktionen. 30 procent av energin kommer från egen produktion. Fiskeby är ett bra exempel på hur ett kretslopp kan fungera.

Niclas Strand, DS Smith, Värnamo (fd SCA Well) talade om ”Förpackningskonstruktion ur ett miljöperspektiv”. Strävan är ett tillverka en resurseffektiv förpackning till stor del baserad på återvunnen fiber. Emballagets design kan förbättras genom att minimera dess volym och vikt, förbättra skyddsegenskaper och förenkla hanteringen i distributionskedjan. En pappersfiber går att återanvända sju ggr innan den är för kort. Slutet är ofta som toapapper. Nya fakta talar om 25 gångers återvinning. Vi måste bli ”resurseffektiva”.

Lars Lundin, Trioworld, Arvika talade om ”En påse full med cirkularitet”. Vi fick höra om plastpåsens succé som bärkasse och hur synen på polyeten har förändrats. Plastfilmen är ofta en avancerad oljebaserad film med många skyddande egenskaper i samband förpackningar och transportemballage. Merparten av Trioworlds produktion i Arvika utgörs av bärkassar i plast. En plastskatt har införts på bärkassar med 3:-/st och en lägre skatt 30 öre /st på tunna på påsar med max 15 mikrometers väggtjocklek med max volym 5 lit. Skatten omfattar inte plastkassar för ”varaktigt” bruk. Plastkassen som en förbrukningsvara för hushållsavfall har nått sin ände. Cirkularitet måste gälla.

Mötesdagen fortsatte efter lunch med att vi bussades till Svensk Plaståtervinnings storslagna produktionsanläggning i Motala där vi guidades av Rikard Jansson.
Ett mycket intressant besök som visar att det är ekonomiskt möjligt att återvinna fossila råvaror.”

Peter Aspeheim,
Styrelsemedlem Sweflex

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!