Sådan plast och annat avfall, som inte kan behandlas av Svensk Plaståtervinning, ska nu i stället gå till koldioxidavskiljning i Norge. (Bild Svensk Plaståtervinning/Peter Holgersson)

Svensk Plaståtervinning startar koldioxidavskiljning i Norge

27 april, 2022ANNONS

Svensk Plaståtervinning ska starta koldioxidavskiljning tillsammans med norska företaget avfallsspecialisten Renor av sådan plast och annat avfall, som inte kan processas i företagets hypermoderna anläggning Site Zero, som håller på att uppföras i Motala.

Restavfallet från Motala ska skickas till Renors anläggning i norska Brevik, där det behandlas och sedan användas av Renors moderbolag Norcem – en del av Heidelberg Cement Group – som kolersättande bränsle vid deras cementtillverkning, också den belägen i Brevik.

Den koldioxid, som genereras vid cementtillverkningen, avskiljs och fångas upp med hjälp av så kallad CCS-teknik och fraktas på fartyg till den norska västkusten, där den pumpas i pipelines till slutförvaring under havsbotten i Nordsjön. På så sätt uppstår inga negativa koldioxidutsläpp.

”Jag är glad och stolt över det här samarbetet”, säger Mattias Philipsson. (Bild Svensk Plaståtervinning/Peter Holgersson)

”Jag är mycket glad och stolt över det här samarbetet, som gör att vi både kan hjälpa till att ersätta kol som bränsle och dessutom undvika utsläpp vid förbränningsprocessen.”, säger Mattias Philipsson, VD på Svensk Plaståtervinning.

”Det här möjliggör en cirkulär ekonomi. Vi nyttjar alla resurser i avfallet och får samtidigt bort oönskade ämnen ur kretsloppet. CCS är en av de absolut bästa industriella teknikerna för att reducera koldioxidutsläpp”, säger Jarle Haugedal, VD på Renor.

För Svensk Plaståtervinning är visionen med anläggningen Site Zero i Motala att man ska kunna återvinna alla plastförpackningar från svenska hushåll i ett cirkulärt kretslopp och utan negativ klimatpåverkan. Nyckeln för den cirkulära återvinningen på Site Zero är enligt Svensk Plaståtervinning en effektiv sortering. Ingen anläggning i världen kommer att ha samma kapacitet att sortera ut så många plastsorter och återvinna dem separat, utan onödig kvalitetsförsämring av materialet.

”Med Site Zero skapar vi förutsättningar för att kunna sortera ut i stort sett alla plastsorter, som finns på den svenska marknaden. Men det kommer alltid att komma in oönskat avfall, som inte kan vara i kretsloppet, och då är det optimalt att utan klimatpåverkan kunna energiutvinna det avfallet med CCS-teknik”, menar Mattias Philipsson.

N.B.: Geologisk lagring av koldioxid – Carbon Capture and Storage eller CCS – är en teknik där koldioxid från större punktutsläpp av koldioxid från exempelvis kolkraftverk, gaskraftverk, stålverk och cementindustrier avskiljs från rökgaser och lagras i geologiska formationer djupt under markytan eller havsbottnen. (Källa Wikipedia)

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!