Linus Larsson, t.h., uppfinnare och VD på PulPac AB, diskuterar torrformning av cellulosa med en av företagets forskningsingenjörer. (Bild PulPac)

Svensk ”torrformad cellulosa” är nu patentsökt i över 30 länder

28 oktober, 2019ANNONS

Göteborgsföretaget PulPac AB har utvecklat en unik metod att tillverka förpackningar och andra produkter av ”torrformad cellulosa”. Metoden är nu patentsökt i över 30 länder och den svenska ”plastersättaren” har därmed möjlighet att på licensbasis göras globalt tillgänglig.

”Vår innovation är tillgänglig för alla, som vill vara med och rädda planeten från engångsplast. Vi har ont om tid att göra skillnad och licensiering är det enda sättet att extremt snabbt kunna skala en ny teknologi”, säger Linus Larsson, uppfinnare av ”torrformad cellulosa” och VD för PulPac AB i Göteborg.

Det var den 18 mars 2016 som Linus Larsson, och hans far, Ove Larsson, lämnade in en patentansökan på en metod att torrforma cellulosa. Fram till dess hade cellulosa, alltså fibrer från träd, kommersiellt formats med en våt metod uppfunnen redan år 1903. Äggförpackningen är kanske det vanligaste exemplet. Den är formad med denna våta process, som närmast kan liknas vid industriell papier-maché.

PulPac skriver i ett pressmeddelande att våtformning av cellulosa är en långsam, kostsam och energikrävande metod, som dessvärre inte har kunnat konkurrera med plast. Tiden och energin att driva ut vatten och torka fibrerna belastar helt enkelt förpackningen med för mycket kostnad.

”Plast har människan kunnat forma på sekunder ända sedan 1950-talet. Och tyvärr, åtminstone hittills, har människan alltid valt det billigaste alternativet”, konstaterar Linus Larsson.

Linus och Ove jobbade tidigare som innovationskonsulter åt förpackningsindustrin.

”Vi drev flera stora plastprojekt åt svensk industri, tills vi en dag insåg att det här håller inte längre”, säger Linus och uppger att han då ställde sig den enda riktiga frågan: Skulle man, lika snabbt som man formar plast, kunna forma tråg, flaskor, korkar, galgar, skålar, skedar och askar av fibrer från skogen – ett av världens mest återvunna och nedbrytningsbara material?

Genombrottet kom en vårdag år 2015, när Linus och Ove placerade cellulosan från en helt vanlig barnblöja i en plåtpress. Med hjälp av lite värme kunde de 3D-forma blöjan till en stenhård produkt på sekunder. Torrformning av rena skogsfibrer var uppfunnet! Dessutom anade uppfinnarna redan då, att torrformning av ren cellulosa till och med var billigare än plast.

”Vi insåg direkt att detta var stort och bestämde oss för att söka patent och starta PulPac AB”, berättar Linus.

Patentet är idag beviljat och är numera kusin till mer än tio andra patentfamiljer i fler än 30 länder.

PulPac AB sysselsätter 15 forsknings- och utvecklingsingenjörer, vilka har en enda uppgift – att tillgängliggöra torrformning för världens alla förpackningstillverkare!

”Vi erbjuder PulPac på licens utan uppstartskostnad, men begär en del av vinsten för att finansiera vår fortsatta utveckling. Att bekämpa plastindustrins intressen och vända utvecklingen kommer att kräva kapital”, säger Linus.

PulPac har idag en handfull licenstagare och partners och den första PulPac-produkten, galgar till modeindustrin, har nyligen börjat produceras av Ekoligens AB i en helt ny fabrik i Kungälv.

PulPac räknar med att offentliggöra flera spännande globala projekt under det närmaste året, som även de kommer att göra skillnad.

”Jag utgår ifrån att vi redan om några år har hundratals industriella PulPac-linor, som årligen producerar miljardtals plastfria och helt nedbrytningsbara produkter!”, avslutar Linus Larsson.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!