”Vi är stolta över att få denna bekräftelse på att vårt hållbarhetsarbete befinner sig i toppskiktet i en global kontext”, säger VD Peter L Nilsson. (Bild Bo Wallteg)

Svenska Ecolean har tilldelats prestigefyllt hållbarhetscertifikat

29 januari, 2020

För sitt hållbarhetsarbete har globala förpackningsföretaget Ecolean Group, med huvudsäte i Helsingborg, tilldelats det prestigefyllda certifikatet Gold Medal Recognition 2020. Utmärkelsen delas ut av EcoVadis, som är ett oberoende och certifierat organ för hållbarhetsbedömningar.

Ecolean skriver i ett pressmeddelande att i EcoVadis rankning, där 60.000 företag från 155 länder bedöms, återfinns Ecolean bland de fem procenten i topp på listan. Ecolean poängterar också att det är första året man deltar i EcoVadis rankning.

”Vi är stolta över att få denna bekräftelse på att vårt hållbarhetsarbete befinner sig i toppskiktet i en global kontext. Efterfrågan på förpackningar för flytande livsmedel med låg miljöpåverkan ökar bland våra kunder och en oberoende granskning som denna hjälper oss att visa omvärlden vårt stora engagemang och framgångsrika arbete med att ta fram hållbara lösningar”, säger Peter L Nilsson, VD för Ecolean Group.

”Vår vision är att vara världens bästa förpackningsföretag i alla våra intressenters ögon”, säger hållbarhetrschef Anna Palminger. (Bild Ecolean)

Den höga poäng som tilldelats Ecolean grundar sig i bolagets strategiska arbete med tydliga målsättningar inom väsentliga hållbarhetsområden såsom miljö och sociala aspekter – samt en gedigen uppföljning och transparent rapportering av hållbarhetsdata.

”Ecoleans vision är att bli världens främsta förpackningsbolag för alla våra intressenter. Utmärkelsen är ett bevis på vår kontinuerliga strävan efter att minska vårt avtryck på miljön och klimatet, samt att vara ett ansvarstagande företag, som våra kunder vet att de kan lita på”, säger Anna Palminger, hållbarhetschef i Ecolean Group.

————————————————

EcoVadis är en oberoende plattform som utvärderar företags hållbarhetsarbete på årsbasis. Fyra områden ligger till grund för hur företagen utvärderas: miljö, arbets- och mänskliga rättigheter, etik och hållbara leverantörskedjor. EcoVadis använder internationella standarder såsom Global Reporting Initiative och FN:s Global Compact

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!