”Det här förvärvet ger oss betydande volymer och en stark position på den viktigaste nordamerikanska kontinenten”, säger Nolato VD och koncernchef Christer Wahlquist. (Bild Nolato)

Svenska Nolato gör miljardköp av USA-baserat plastföretag

6 augusti, 2020

Svenska plastkoncernen Nolato, med huvudsäte i skånska Torekov har tecknat ett avtal om förvärv av USA-baserade GW Plastics, som har huvudkontor i Bethel, Vermont och cirka 1.100 medarbetare i sju anläggningar i USA, Mexiko, Kina och Irland. Köpeskillingen är beräknad till cirka två miljarder svenska kronor.

GW Plastics, som grundades år 1955 och omsätter cirka 1,8 miljarder kronor, är en branschledare, som specialiserat sig på komplexa formsprutade termoplast- och silikonlösningar, som används främst i medicintekniska produkter, men även i mindre utsträckning inom fordonsindustrin.

”Att växa genom förvärv är en viktig del av Nolatos tillväxtstrategi. Vi har varit intresserade av GW Plastics under en tid och gläder oss den här affären, som ger oss betydande volymer och en stark position på den viktigaste nordamerikanska kontinenten”, säger Nolato VD och koncernchef Christer Wahlquist.

Nolato uppger att drygt 80 procent av GW Plastics verksamhet kommer att ingå i Nolatos affärsområde Medical Solutions, som bland annat innefattar läkemedelsförpackningar och medicinteknisk utrustning. Den resterande delen av GW Plastics verksamhet kommer att ingå i affärsområdet Industrial Solutions, som bland annat omfattar produkter inom förpackning, hygien, fordon, mm.

GW Plastics har haft samma ägare sedan år 1983 och den nuvarande bolagsledningen kommer att fortsätta i företaget även efter Nolatos övertagande.

”GW Plastics är ett välskött och välinvesterat företag, som passar bra i vår företagskultur. Verksamheten, som historiskt har visat en sund organisk tillväxt, har omfattande kunskaper inom teknik och teknik. Tillsammans med dess storlek och geografiska närvaro, blir det en idealisk strategisk kombination med Nolato och möjliggör betydande marknadssynergier över tid”, säger Christer Wahlquist.

Affären, som måste godkännas av amerikanska konkurrensmyndigheter, förväntas slutföras under september månad i år.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!