”Vi har antagit transportutmaningen och har som mål att senast år 2025 ha helt fossilfria inrikes transporter”, säger Anna Elgh. (Bild Jennifer Glans)

Svenska Retursystem antar Fossilfritt Sveriges utmaning

5 april, 2019

Med målet att ha fossilfria inrikes transporter senast år 2025 har Svenska Retursystem antagit Fossilfritt Sveriges transportutmaning. Nästan 200 företag, kommuner och organisationer har antagit utmaningen hittills för att visa att omställningen av transportsektorn är på gång.

”Det är bråttom med åtgärder för klimatet och vi måste alla bidra med att minska utsläppen av växthusgaser i en mycket snabbare takt. Därför har vi antagit transportutmaningen och har som mål att senast år 2025 ha helt fossilfria inrikes transporter”, säger Anna Elgh, VD på Svenska Retursystem.

Riksdagen har beslutat att växthusgasutsläppen från transportsektorn ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. För att visa att målet går att nå, och att det finns företag, kommuner och andra organisationer i Sverige som har högre mål än så, har initiativet Fossilfritt Sverige startat Transportutmaningen 2025. För att anta utmaningen ska organisationen ha som mål att enbart köpa och utföra fossilfria transporter senast 2030.

Genom att flera aktörer går ut samlat och berättar om sina mål skickar det signaler till både marknaden, politikerna och omvärlden att transportsektorn nu är på väg att lämna de fossila bränslena och gå över till förnybara alternativ.

Svenska Retursystem har sedan tidigare antagit Fossilfritt Sveriges solutmaning. Utmaningen innebär att man har som målsättning att senast år 2020 ha installerat solceller för att producera egen el. På Svenska Retursystems logistikanläggning i Västerås är det förberett för att installera solceller på taket.

Jerry Pettersson
About the author

Redaktör
jerry@packnews.com

Relaterade artiklar