Returlådor i plast är smartast för klimatet enligt Svenska Retursystems livscykelanalys.

Svenska Retursystem: Returlåda överlägset bäst för klimatet

10 oktober, 2016

Hälften av Sveriges färskvaruleveranser till dagligvaruhandeln går i dag via Svenska Retursystem, där återanvändningsbara plastpallar och -lådor ersätter engångsemballage. Svenska Retursystem presenterar nu en ny livscykelanalys, som visar att returlådan minskar CO2-utsläppen med 74 procent, jämfört med en motsvarande wellpapplåda.

”Varje dag hanterar vårt retursystem 500.000 returlådor. Det innebär att våra kunder i dagligvarubranschen bidrar till en daglig reducering av CO2-utsläppen med 102 ton, jämfört med om de hade använt wellpapplådor”, säger Anna Elgh, VD för Svenska Retursystem.

Sedan den förra livscykelanalysen gjordes 2010, har returlådans koldioxidavtryck minskat med 53 procent per användningsrutt. En anledning till den drastiska minskningen är att uttjänta returlådor, som inte längre går att laga, nu mals ner och återanvänds vid tillverkning av nya lådor.

”Utöver den nya återvinningsprocessen för lådorna, jobbar vi även med att minska utsläppen av växthusgaser genom att köra allt fler turer på järnväg. Dessutom ställer vi krav på våra transportörer att öka andelen alternativt bränsle och använda sig av ´Fleet Management System´, som sporrar till sparsam körning”, säger Anna Elgh.

Livscykelanalysen för Svenska Retursystems lådmodell ”hellåda” färdigställdes 29 augusti 2016. Den genomfördes av masterstudenter från civilingenjörsprogrammet energi-miljö-management vid Linköpings universitet, och har reviderats och verifierats av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid jämförelsen med motsvarande wellpapplåda har uppgifter hämtats från Livsmedelsverkets senaste mätning från 2011: ”Klimatpåverkan och energianvändning från livsmedelsförpackningar”. Försiktighetsprincipen har vidtagits och det bästa resultatet för wellpapplådan har valts ut i jämförelsen med returlådan.

 

 

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!