Walkis RFID-antenner tillverkas miljövänligt, är fria från plast och är helt återvinningsbara. (Bild Walki)

Svenskt dotterbolag stärker Walkis satsningar inom RFID

17 april, 2019

Finska Walki Group ökar nu sin satsning och produktion inom RFID-antenner genom etableringen av det Göteborgsbaserade dotterbolaget 4E Antenna AB.

Walkis tillverkning av RFID-antennerna, vilka används i olika RFID-taggar, kommer som tidigare att ske vid bolagets anläggning i finska Pietarsaari, men genom det nya dotterbolaget ska man nu uppnå en fullskalig produktion.

Walki har sedan några år arbetat med att producera flexibla elektroniska produkter och man har bland annat utvecklat en RFID-antenn, som är plastfri och helt återvinningsbar. Antennen har fått beteckningen 4E efter de fyra engelska orden ”Ecology”, ”Efficiency”, ”Exactness” och ”Economy”.

”Tiden rätt för våra miljövänliga RFID-antenner”, säger Walkis VD Leif Frilund. (Bild Walki)

Nu ökar alltså Walki sin satsning på RFID-antenner genom att bilda ett dotterbolag med inriktning på ökad produktion och marknadsföring av antennerna.

”Med tanke på den pågående diskussionen om att ersätta plast med andra material är tiden nu rätt för 4E-tekniken och miljövänliga RFID-antenner”, säger Walkis VD Leif Frilund.

Dotterbolaget 4E Antenna AB leds av de svenska entreprenörerna Lars Granbom och Jonas Johansson, vilka båda är experter inom antennteknik och elektronikindustrin och som också gått in som aktieägare i företaget. De kommer också att spela en aktiv roll i företagsledningen med Lars Granbom som VD och Jonas Johansson som COO.

4E Antenna AB har också gått ihop med Smartrac Technology Group, en global marknadsledare inom RFID- och IoT (Internet of Things).

Walki bedömer att tillväxtpotentialen för RFID-antenner är mycket stor.

”Användningen av RFID-taggar kan öka försäljningen av en produkt med upp till fem procent, enligt professor Adrian Beck från University of Leicester och marknaden för RFID-taggar har en årligt tillväxt, som närmar sig 30 procent”, säger Mats Holti, som är ansvarig inom Technology & Innovations på Walki Group.

Jerry Pettersson
About the author

Redaktör
jerry@packnews.com

Relaterade artiklar