En träpall kan användas till 70 ”resor” och transportera allt från livsmedel och konsumentartiklar till byggmaterial och industriprodukter. (Bild JP Press)

Svenskt Trä: Mycket lång livslängd för lastpallar i trä

8 april, 2019

En lastpall i trä kan användas mer än sjuttio gånger för att sedan energiåtervinnas och bidra till Sveriges klimatmål för biobaserad energiförsörjning. Och under sina sjuttio ”resor” transporterar och lagrar den allt från livsmedel och konsumentartiklar till byggmaterial och industriprodukter.

Johan Larsson är ansvarig för träförpackningar på Svenskt Trä. (Bild Svenskt Trä)

”Lastpallar i trä är starka, kostnadseffektiva och flexibla, de ger lägre klimatavtryck än andra förpackningsmaterial och går att använda väldigt många gånger. Byggbranschen är särskilt bra på att tillvarata lastpallens funktioner och långa livslängd”, säger Johan Larsson, som är ansvarig för träförpackningar på Svenskt Trä.

För träpallar och pallkragar, som används inom byggnadsbranschen har bildats Retursystem Byggpall, som under sina 13 år på marknaden minskat avfallsmängden med motsvarande närmare 200.000 containrar på svenska byggarbetsplatser. Systemet är branschöverskridande, vilket innebär att även ett stort antal andra branscher kan återanvända lastpallen och vara säkra på att det finns en efterfrågan på den begagnade lastpallen.

”Sett över lastpallens hela livslängd från produktion till slutlig energiåtervinning uppnås en bra balans mellan ekonomi, resursåtgång och funktion”, enligt Retursystem Byggpall

”Retursystemets övergripande mål är att minska spillet och öka återanvändningen vilket med systemets uppbyggnad även förbättrar totalekonomin för byggprojektets alla inblandade parter. Just ägandet, där retursystemet ägs och drivs av byggbranschen, har visat sig vara en viktig framgångsfaktor”, säger Nils G Storhagen, VD på Retursystem Byggpall.

Beroende på vad som ska transporteras på pallen är acceptansen för smuts och defekter olika stor. Godkända EUR-pallar kan variera från nyskick med vitt trä till grånat, delvis smutsigt och urflisat trä. Det ger en lastpall i trä lång livslängd, lägre behov av ny råvara och inget behov av deponi. Uppbyggnaden möjliggör även hög grad av reparation, när någon komponent är uttjänt. Under 2018 reparerades totalt 2,4 miljoner lastpallar och de utbytta komponenterna energiåtervanns i fjärrvärmeanläggningar.

Jerry Pettersson
About the author

Redaktör
jerry@packnews.com

Relaterade artiklar