Miljontals fler livsmedelsförpackningar innehållande polypropenfilm kommer att kunna sorteras ut och återvinnas genom samarbetet mellan Svensk Plaståtervinning och tyska företaget GRAF. (Bild Svensk Plaståtervinning)

Svenskt-tyskt samarbete bäddar för ökad återvinning av PP-film

11 oktober, 2021ANNONS

Svensk Plaståtervinning och tyska företaget GRAF ingår ett samarbete, som skapar en unik sorterings- och återvinningsprocess för PP-film. Samarbetet bäddar för att miljontals fler livsmedelsförpackningar kan återvinnas med hjälp av Svensk Plaståtervinnings nya sorteringsanläggning Site Zero och GRAF:s återvinningsteknik.

Svensk Plaståtervinning skriver i ett pressmeddelande att det idag inte finns någon anläggning i Europa, som klarar av att sortera och återvinna förpackningar, som är gjorda av eller innehåller polypropenfilm (PP-film) eller laminat där PP-film ingår. Det innebär att enbart i Sverige eldar man varje år upp mellan 10.000 och 15.000 ton PP-film. Men nu – tack vare samarbetet mellan Svensk Plaståtervinning och GRAF och när Site Zero sätts i drift i Motala år 2023 – kommer man att kunna sortera ut och återvinna PP-film från förpackningar.

I Site Zero kommer det för första gången att finnas teknik för att sortera ut PP-film och därefter ska PP-materialet skickas till GRAF, som är både återvinnare och producent. GRAF skapar bland annat hållbara plastprodukter för återvinning av regnvatten, dränering och vattenrening, och driver utvecklingen inom hållbar plastanvändning, med så mycket som 80 procent återvunnen plast i sina nya produkter.

”Vi är otroligt glada att samarbeta med ett företag som GRAF i skapandet av en återvinningsprocess för PP-film. Deras återvinningsanläggning är i princip klimatneutral, då den drivs av biogas. Här ska vår sorterade PP-film omvandlas till en högkvalitativ återvunnen råvara, som kan användas igen i GRAF:s nya hållbara produkter”, berättar Therese Cederholm, försäljningsansvarig på Svensk Plaståtervinning.

Med teknik för sortering och återvinning av PP-film öppnas nya möjligheter för producenter att ersätta sådana icke-återvinningsbara laminat, som ofta används i förpackningsmaterial för livsmedel, exempelvis i ost och spaghettiförpackningar. Laminat består av flera blandade plastsorter för att öka förpackningens barriäregenskaper och minska matsvinnet.

”Med PP-film kan liknande egenskaper uppnås, men med bara en plastsort – ett så kallat monomaterial. När producenterna kan ersätta laminat med PP-film kommer deras förpackningar enklare att kunna återvinnas”, skriver Svensk Plaståtervinning.

Samarbetet med GRAF inleds, när Site Zero driftsätts 2023. Återvinningen av 10 000 – 15 000 ton PP-film per år medför en klimatminskning med upp till 28.500 ton koldioxid och därtill kommer en klimatvinning, när allt fler producenter ersätter komplexa laminat med återvinningsbar PP-film.

”Vår filosofi och strategi bygger på att i så stor mån som möjligt skapa en cirkulär återvinning, där plasten behåller sitt ursprungliga värde utan onödig blandning med andra plaster eller material. Site Zero möjliggör utsortering och återvinning av fler plaster än någon annan anläggning i världen. Det motverkar en nedgraderande linjär återvinning, där plasten endast återvinns en gång och bara blir till mer lågkvalitativa plastprodukter. Detta är tyvärr vanligt idag och görs ofta av ekonomiska skäl, men det bidrar inte till någon större klimatvinst, då den ändå måste ersättas med ny plast”, menar Rickard Jansson, utvecklingsingenjör på Svensk Plaståtervinning.

Läs mer om Site Zero HÄR!

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!