Vängruppen ”The Group of Friends to Combat Marine Plastic Pollution” bekämpar marin plastnedskräpning.

Sverige med i global grupp som bekämpar plastnedskräpning

9 juni, 2020

Sverige har gått med i den internationella vängruppen ”The Group of Friends to Combat Marine Plastic Pollution”, som ska agera för att bekämpa marin plastnedskräpning och mikroplaster. Vängruppen har initierats av Norge, Antigua och Bermuda samt Maldiverna och lanserades digitalt på Internationella havsdagen den 8 juni.

Gruppen ska driva på det globala arbetet att ta fram åtgärder som effektivt minskar marin plastnedskräpning och mikroplaster i havet. Ett av målen är arbeta för en global överenskommelse om plast. De senaste decennierna har en ökad produktion och användning av plast resulterat i en markant ökning av mängden plastskräp, plast som sprids både på land och i havet. Som följd hotas den biologiska mångfalden i havet, liksom turism och fiske.

”Världens hav har inga gränser och vi måste agera globalt”, säger Isabella Lövin. (Bild Regeringen)

”Världens hav har inga gränser, vi måste därför agera globalt för att få ett renare hav. Denna nya grupp enar de länder vilka, liksom Sverige, vill se mer handling och ett högre tempo i arbetet att bekämpa föroreningar av plast i havet. En global överenskommelse om plast är en del av lösningen. Vi har ingen tid att förlora”, säger Sveriges miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Den globala vängruppen består i nuläget av ett 30-tal länder, inklusive EU. Gruppen arbetar för att stötta genomförandet av Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen om hållbar konsumtion och produktion samt hav och marina resurser. Den vill öka medvetenhet och internationell förståelse för plastproblematiken och hur man kan komma tillrätta med detta. Gruppen stödjer arbetet under FN:s miljöprogram och FN:s internationella miljömöte UNEA, som redan antagit flera resolutioner om marin plastnedskräpning och mikroplaster.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!