Tetra Pak manar till samverkan kring hållbara matförpackningar

27 januari, 2021
Tetra Pak uppmanar till ett branschgemensamt och innovativt samarbete med syfte att uppnå hållbara livsmedelsförpackningar.

Virusresistent wellförpackning lanseras i Europa av DS Smith

26 januari, 2021
DS Smith och partnern Touchguard  utvecklar bakterie- och virusresistenta wellpappförpackningar, som ska lanseras i Europa och Nordamerika.

Stora Enso lanserar kartonger med nya dispersionsbarriärer

18 februari, 2020
Stora Enso lanserar två nya kartongkvaliteter med dispersionsbarriärer, vilka ersätter plastbaserade barriärer i livsmedelsförpackningar.

Stora Enso i samarbete kring barriärer till fiberprodukter

27 november, 2019
Stora Enso och USA-företaget HS Manufacturing Group ingår samarbete för att utveckla hållbara barriärskikt för formpressade fiberprodukter.

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!