Stora Ensos rapport Q1 2019: ”En lovande start på året”

29 april, 2019
”En lovande start på året” skriver Stora Ensos VD och koncernchef Karl-Henrik Sundström i sin kommentar till bolagets rapport för årets första kvartal.

Rottneros redovisar stark rapport för första kvartalet

24 april, 2019
Massa- och förpackningskoncernen Rottneros AB redovisar ett starkt första kvartal 2019. Bland annat ökade rörelseresultatet med hela 81 procent!

Nu provkörs BillerudKorsnäs rekordstora kartongmaskin

17 april, 2019
Provkörningar pågår nu av BillerudKorsnäs rekordstora kartongmaskin KM7 i Gruvöns Bruk. Det framgår av koncernens kvartalsrapport.

Här kan du se BillerudKorsnäs hållbarhetsredovisning 2018

16 april, 2019
BillerudKorsnäs har nu presenterat sin års- och hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2018. Läs den via vår länk!

Rottneros redovisar kraftigt förbättrat rörelseresultat

7 februari, 2019
2018 blev något av ett rekordår för Rottneros-koncernen. Omsättningen ökade med 18 procent och EBIT-resultatet nästan fördubblades jämfört med 2017.

BillerudKorsnäs år 2018: Ökad omsättning men sämre resultat

29 januari, 2019
En omsättningsökning på sex procent kunde BillerudKorsnäs notera under år 2018. Tillväxten tillskrivs ökad efterfrågan på innovativa och hållbara förpackningar.

Rekordresultat för tredje kvartalet hos Rottneros

24 oktober, 2018
Rottneros rörelseresultat för årets tredje kvartal ökade med hela 152 procent (!) vilket är rekord för ett enskilt kvartal i koncernens nuvarande struktur.

Stora Enso Q1: ”Stark tillväxt och lovande inledning på året”

27 april, 2018
Stora Ensos omsättning för första kvartalet ökade med 3,3 procent jämfört med 2017. ”Stark tillväxt och lovande inledning på året”, säger VD Karl-Henrik Sundström.

30 procents resultatökning för Rottneros under första kvartalet

25 april, 2018
Rottneros AB:s resultat efter finansiella poster ökade med 30 procent under årets första kvartal jämfört med motsvarande period i fjol.

BillerudKorsnäs presenterar starkt resultat för Q1-2018

20 april, 2018
Stabil produktion och fortsatt stark efterfrågan på innovativa- och hållbara förpackningsmaterial. Så summerar BillerudKorsnäs VD Petra Einarsson årets första kvartal.

Stora Ensos rörelseresultat för Q1 blev högre än väntat

13 april, 2018
Stora Ensos operativa rörelseresultat för första kvartalet 2018 var cirka 369 miljoner euro (ca 3,82 miljarder kr), vilket var betydligt högre än tidigare prognoser.

Stora Ensos årsomsättning översteg 10 miljarder euro

9 februari, 2018
Stora Enso når ny nivå som företag för förnybara material och har nu en omsättning på över tio miljarder euro. Det skriver VD Karl-Henrik Sundström i årsbokslutet.

Rottneros båda bruk satte nytt produktionsrekord i fjol

8 februari, 2018
För Rottneros var 2017 ett år av framgångar inom produktion, försäljning och koncernutveckling. Det skriver VD och koncernchef Lennart Eberleh i sin bokslutskommentar.

BillerudKorsnäs bokslut 2017: Hög tillväxt och stabila resultat

30 januari, 2018
”Vår starka position gör att vi fortsätter rapportera hög tillväxt och stabila resultat”, säger VD Petra Einarsson i en kommentar till BillerudKorsnäs bokslut för 2017.

Produktionsstörningar bakom BillerudKorsnäs vinstvarning

17 januari, 2018
Produktionsstörningar gör att BillerudKorsnäs beräknar att rörelseresultatet för helåret 2017 blir cirka 2,24 miljarder kronor, vilket är lägre än väntat.

Hjärtat hjälper ICA till en ökad kvartalsomsättning

16 augusti, 2017
Ett bra kvartal för Apoteket Hjärtat är en starkt bidragande orsak till att ICA Gruppen kan redovisa en omsättningsökning med cirka fyra procent.

Rottneros Q2: höjd omsättning och nytt produktionsrekord

16 augusti, 2017
Under årets andra kvartal ökade Rottneros AB nettoomsättningen med 14 procent. Resultatet förbättrades och på Rottneros Bruk satte man nytt produktionsrekord.

Negativa efterdyningar påverkar BillerudKorsnäs

7 april, 2017
BillerudKorsnäs första kvartal 2017 kommer att påverkas negativt av efterdyningar från tidigare produktionsproblem, som uppstod under 2016.

Rottneros 2016: Starkt helår men förlust sista kvartalet

9 februari, 2017
2016 blev ännu ett starkt verksamhetsår för Rottneros AB, men resultatet dras ner av underhållsproblem vid bruket i Vallvik under årets sista kvartal.

Framtidsoptimism i Stora Enso trots ett minskat rörelseresultat

7 februari, 2017
Skogskoncernen Stora Enso redovisar lägre omsättning och ett minskat operativt rörelseresultat för år 2016. Det framgår av koncernens årsbokslut.

BillerudKorsnäs 2016: Rekordhöga volymer

2 februari, 2017
”2016 nådde vi rekordhöga produktions- och försäljningsvolymer över hela linjen”, säger BillerudKorsnäs VD Per Lindberg i en kommentar till bolagets årsbokslut.

Rottneros Q3: Minskad omsättning men något ökade leveransvolymer

10 november, 2016
Nettoomsättningen för Rottneros AB under årets tredje kvartal blev 444 miljoner kronor, vilket var mindre än motsvarande kvartal i fjol (455 miljoner).

BillerudKorsnäs Q3-rapport: ”Utvecklingen är stabil”

21 oktober, 2016
”Utvecklingen är fortfarande stabil och vi levererar förväntade resultat” Det säger VD Per Lindberg i en kommentar till BillerudKorsnäs kvartalsrapport.

BillerudKorsnäs första kvartal: Stabilt trots långsam uppstart

22 april, 2016
BillerudKorsnäs resultat försämrades något under årets första kvartal, men stabila marknader gör att koncernchefen Per Lindberg ser optimistiskt på framtiden.

ÅR Packagings bokslut visar på starkt verksamhetsår 2015

18 februari, 2016
ÅR Packaging Group AB hade ett starkt verksamhetsår i fjol. Bokslutet visar att rörelseresultatet förbättrades med 63% och att försäljningen ökade med 27%.
1 2