Å&R Carton stärker alliansen genom aktieköp i Gasporox

18 mars, 2016
Å&R Carton meddelar att man stärker den nyligen aviserade alliansen med NEO och Gasporox genom att förvärva 12 procent av aktierna i Gasporox.

Å&R i allians kring säkra barriärer till förpackningar

10 mars, 2016
Förpackningstillverkaren Å&R Carton bildar en strategisk allians inom barriärteknik för förpackningar med Lundföretaget Gasporox och Norsk Elektro Optikk.

Packbridges nätverk skapar två innovativa samarbeten

26 oktober, 2015
Packbridges målsättning att skapa en mötesplats, som förenar forskning med kommersiell tillämpning, har skapat två nya innovativa samarbeten.

Mobergs lanserar ny teknik för kontroll av MAP-gas

4 september, 2015
Mobergs Processkontroll lanserar i samarbete med Gasporox en ny teknik, som kontrollerar MAP-gas vid livsmedelspackning utan att förstöra förpackningen.

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!