Arla inför kompletterande märkningen ”Ofta bra efter”

21 augusti, 2018
Mejeriföretaget Arla Foods kommer med start nu i augusti att införa den nya kompletterande datummärkningen ”Ofta bra efter” på 340 miljoner förpackningar.

Rapport: Risk att vi inte klarar försörjningen i en krissituation!

15 mars, 2018
Riksrevisionen slår larm om att det inte finns tillräckliga förutsättningar i Sverige för att klara livsmedels- och läkemedelsförsörjningen i händelse av kris!

Klartecken till kompletterande datummärkning för livsmedel

28 februari, 2018
Livsmedelsverket har gett svenska producenter klartecken att införa en kompletterande, frivillig datummärkning på färdigförpackade livsmedel.

Regeringen vill begränsa tillgången på energidrycker 

20 december, 2017
Regeringen har beslutat att låta Livsmedelsverket utreda behovet av att begränsa tillgången till energidrycker för barn och unga samt föreslå lämpliga åtgärder.

Historisk satsning på ökad svensk livsmedelsexport

12 december, 2017
Regeringen satsar 27 miljoner kronor på en ökad livsmedelsexport. En av åtgärderna är att tillsätta livsmedelsexportansvariga på prioriterade tillväxtmarknader.

Bristande kunskaper om plast och livsmedelskontakt

21 november, 2017
Sju av tio livsmedelshanterande företag saknar tillräckliga kunskaper om vilka plastprodukter som är godkända för livsmedelskontakt, enligt Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket: Undvik produkter med palmolja!

29 mars, 2017
Media rapporterar om hälsofarliga substanser i palmolja och Livsmedelsverket rekommenderar nu att man undviker produkter med den omstridda oljan.

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!