Två nya snabba läckagetestare för livsmedelsförpackningar

13 juni, 2019
LeakPointer 3 och 3+ är två nya läckagetestare, som kan kontrollera livsmedelsförpackningars täthet med upp till sex testcykler per minut.

Seminarium: Gaspermeabilitet i olika förpackningsmaterial

13 oktober, 2017
Företaget Elastocon i Brämhult utanför Borås, kommer att arrangera ett seminarium om mätning av gaspermeabilitet i förpackningsmaterial.

Unik italiensk utrustning för mätning av gaspermeabilitet

30 augusti, 2017
Elastocon AB har tecknat avtal som nordisk återförsäljare till det italienska företaget PermTech, gällande deras unika instrument för mätning av gaspermeabilitet.

Superbarriär skapas genom beläggning med atomskikt

21 mars, 2016
Genom att belägga film atomskikt för atomskikt med metall har tyska forskningsinstitutet Fraunhofer lyckats skapa en barriär med extrema egenskaper.

Amerplast/PerfoTec lanserar packsystem för frukt och grönt

20 januari, 2016
Finska Amerplast och nederländska PerfoTec lanserar AmerFresh – ett gemensamt förpackningssystem för färsk frukt och färska grönsaker.

Laserperforering ger längre hållbarhet till frukt & grönt

10 februari, 2015
Finska Amerplasts samarbete med holländska PerfoTec ger frukt- och grönsaksförpackningar med anpassat gasgenomsläpp och förlängd hållbarhet.