Rottneros Q3: Ökad omsättning men väsentligt lägre resultat

23 oktober, 2019
Rottneros omsättning under årets tredje kvartal ökade med nio procent, men lägre försäljningspriser gav ett väsentligt minskat resultat.

Två bruk hos Stora Enso och Rottneros har fått nya chefer

2 oktober, 2019
Stora Ensos falskartongbruk i Fors har fått ny platschef och ny chef har även Vallviks Bruk, som ingår i Rottneros-koncernen, fått.

Ny fabriksdirektör utsedd för Rottneros Bruk i Värmland

10 september, 2019
Rottneros har utsett Ola Thomasson till ny fabriksdirektör för Rottneros Bruk i Värmland. Han tillträder senast den 1 januari 2020.

Rottneros Bruk investerar för fossilfri produktionsprocess

28 maj, 2019
Rottneros investerar 15 miljoner kronor i en metangasbrännare i Rottneros Bruk för att nå målet om en fossilfri produktionsprocess.

Efter mindre än ett år avgår chefen för Rottneros Bruk

14 maj, 2019
Kristin Israelsson, fabriksdirektör för Rottneros Bruk, lämnar sin tjänst efter mindre än ett år, enligt ett meddelande från Rottneros AB.

Efter 47 år: Rottneros-koncernen har nu fått en ny grafisk profil

3 maj, 2019
Rottneros AB har – efter 47 år – fått en ny grafisk profil och logotyp. Den nya profilen presenterades på bolagets årsstämma i Sunne den 2 maj.

Rottneros redovisar stark rapport för första kvartalet

24 april, 2019
Massa- och förpackningskoncernen Rottneros AB redovisar ett starkt första kvartal 2019. Bland annat ökade rörelseresultatet med hela 81 procent!

MultiBio förvandlar bruksavfall till bioplast och andra produkter

12 april, 2019
I projektet ”MultiBio” ska avfall och restprodukter från massa- och pappersbruk omvandlas till produkter som bioplast, biovätgas och fiskfoder.

Rottneros Packaging startar tillverkningen av fibertråg

10 april, 2019
Rottneros Packaging, med verksamhet i Sunne, har flyttat in i nya, ändamålsenliga lokaler och nu startat tillverkningen av formpressade fibertråg.

Rottneros-koncernen söker ny fabriksdirektör till Vallviks Bruk

9 april, 2019
Rottneros söker en ny fabriksdirektör till Vallviks Bruk, sedan nuvarande chefen Michael Berggren aviserat att han lämnar sin tjänst för annat uppdrag.

Rottneros redovisar kraftigt förbättrat rörelseresultat

7 februari, 2019
2018 blev något av ett rekordår för Rottneros-koncernen. Omsättningen ökade med 18 procent och EBIT-resultatet nästan fördubblades jämfört med 2017.

Rekordresultat för tredje kvartalet hos Rottneros

24 oktober, 2018
Rottneros rörelseresultat för årets tredje kvartal ökade med hela 152 procent (!) vilket är rekord för ett enskilt kvartal i koncernens nuvarande struktur.

30 procents resultatökning för Rottneros under första kvartalet

25 april, 2018
Rottneros AB:s resultat efter finansiella poster ökade med 30 procent under årets första kvartal jämfört med motsvarande period i fjol.

Rottneros båda bruk satte nytt produktionsrekord i fjol

8 februari, 2018
För Rottneros var 2017 ett år av framgångar inom produktion, försäljning och koncernutveckling. Det skriver VD och koncernchef Lennart Eberleh i sin bokslutskommentar.

Rottneroskoncernen ökar fokus med ny organisation

30 november, 2017
Rottneros skriver i ett pressmeddelande att man inför en ny organisation för att öka och optimera koncernens marknads- och produktivitetsfokus.

Ytterligare CTMP-investeringar ska nu göras vid Rottneros Bruk

14 november, 2017
Styrelsen för Rottneros har beviljat en investering på 117 miljoner kronor i CTMP-linjen vid Rottneros Bruk. Investeringen höjer kapaciteten med 18.000 ton per år.

Rottneros Q3: Minskat resultat men stigande produktion

13 november, 2017
Ett minskat rörelseresultat och ökade kostnader, men en tydlig trend mot stigande produktion. Det är några av konklusionerna av Rottneros AB:s rapport för Q3 2017.

VD:n för Rottneros Bruk lämnar nu sin befattning

19 oktober, 2017
Ledningen för Rottneros AB meddelar att Olle Dahlin, VD för Rottneros Bruk AB och medlem av koncernledningen, lämnar sin befattning.

De vill göra bioplast av slam och avloppsvatten!

10 oktober, 2017
Ett gäng forskare och experter befinner sig ju nu på Skoghalls bruk för att undersöka om man kan omvandla brukets slam och avloppsvatten till bioplast och vätgas!

Rottneros Q2: höjd omsättning och nytt produktionsrekord

16 augusti, 2017
Under årets andra kvartal ökade Rottneros AB nettoomsättningen med 14 procent. Resultatet förbättrades och på Rottneros Bruk satte man nytt produktionsrekord.

Rottneros bygger ny linje för sitt nya livsmedelstråg

9 augusti, 2017
Rottneros har utvecklat ett nytt livsmedelstråg för färskmat och takeaway. Tråget ska tillverkas i Sunne, där en helt ny tillverkningslinje nu byggs.

Rottneros har utnämnt ny chef för Vallviks Bruk

21 juni, 2017
Rottneros AB har utsett Michael Berggren till chef för Vallviks Bruk. Han tillträder sin tjänst senast den 21 september 2017.

Läckage vid Vallviks Bruk ger stort produktionsbortfall

25 april, 2017
Rottneros meddelar att Vallviks Bruk har påverkats av ett oplanerat stopp på grund av en läcka i sodapannan. Stoppet innebär ett bortfall på 4.500 ton.

Rottneros 2016: Starkt helår men förlust sista kvartalet

9 februari, 2017
2016 blev ännu ett starkt verksamhetsår för Rottneros AB, men resultatet dras ner av underhållsproblem vid bruket i Vallvik under årets sista kvartal.

Rottneros Q3: Minskad omsättning men något ökade leveransvolymer

10 november, 2016
Nettoomsättningen för Rottneros AB under årets tredje kvartal blev 444 miljoner kronor, vilket var mindre än motsvarande kvartal i fjol (455 miljoner).
1 2