Naturvårdsverket ger stöd åt standarder för plaståtervinning

14 maj, 2020
Naturvårdsverket ger ett fortsatt stöd till SIS för att genom standardisering främja materialåtervinning av plast, textil och förpackningar.

Svensk plattform kan påverka globala plaståtervinningen!

8 oktober, 2018
Sverige ska driva en internationell arbetsgrupp för global plaståtervinning. Beslutet togs under den årliga ISO-mötesveckan för plast, som nyligen hölls i Japan.

ISO 22000 – ny användarvänlig standard för livsmedelssäkerhet

20 juni, 2017
Ett förslag på en ny och mer användarvänlig version av ledningssystemstandarden för livsmedelssäkerhet, ISO 22000, har nu gått ut på remiss.

SIS ordnar diskussion om lättöppnade förpackningar

14 november, 2016
Den 5 december ordnar standardiseringsorganisationen SIS en diskussion om lättöppnade förpackningar, dit alla intressenter är välkomna.

Ny internationell standard gör det enklare för etikettbeställare

7 oktober, 2016
En ny internationell teknisk specifikation för beställning och produktion av självhäftande etiketter ska underlätta för både beställare och leverantörer.

Ny standard bäddar för mer lättöppnade förpackningar

14 april, 2015
På svenskt initiativ har en ny internationell standard för lättöppnade förpackningar tagits fram av internationella standardiseringsorganisationen ISO.

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!