När korrekt temperatur uppnåtts vid retortsteriliseringen skiftar bläcket färg från svart till distinkt blått. (Bild Markem-Imaje)

Termokrombläck ger säkrare sterilisering av förpackad mat

26 november, 2020ANNONS

Märkningsspecialisten Markem-Imaje har utvecklat ett termokromatiskt bläck, som ger säkrare retortsterilisering av förpackade livsmedel.

Bläcket, som har fått beteckningen MS596, kan användas för märkning på såväl metall som plast och enligt företaget behövs ingen för- eller efterbehandling av förpackningsmaterialet.

Det termokromatiska bläcket kan användas vid sterilisering av livsmedel förpackade i såväl metallburkar som i flexibla plastpåsar. (Bild Markem-Imaje)

Det termokromatiska bläcket skiftar färg från distinkt svart till klart blått, när livsmedelsförpackningen når den rätta steriliseringstemperaturen mellan 115 och 125 grader Celsius. Innan steriliseringsprocessen börjar kan bläcket användas i rumstemperaturer mellan +4 och +40 grader Celsius utan att den termokromatiska effekten påverkas.

Markem-Imaje skriver i ett pressmeddelande att även om ett termokromatiskt bläck i sig inte kan garantera att en sterilisering av livsmedlet faktiskt skett, så kan en distinkt färgändring vid avsedda temperaturer ge en god indikation på att processen har ägt rum.

Det nya termokromatiska bläcket har en torktid på endast en sekund oavsett förpackningsmaterial och att det motstår utsmetning vilket ger hög läsbarhet. Bläcket påverkas också mindre än andra liknande bläck av olje- och fettrester eller vatten under retortprocessen. Markem-Imaje rekommenderar att bläcket används tillsammans med företagets inkjet-printer 9450 för kontinuerlig bläckstrålemärkning.

Enligt Markem-Imaje innehåller bläcket MS596 inga ingredienser som är farliga för vattenlevande organismer och det innehåller inte heller metanol, som är mycket giftigt för det mänskliga nervsystemet.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!