Nu ska RISE starta demotillverkning av luktfritt lignin vid LignoCity i Bäckhammar. (Bild LignoCity)

Testanläggning för luktfritt lignin byggs i Bäckhammar

18 mars, 2022ANNONS

Svenska forskningsinstitutet RISE ska investera i en ny testanläggning för tillverkning av luktfritt lignin. Anläggningen byggs vid LignoCity i Bäckhammar och investeringen förväntas öppna upp helt nya marknader för ligninprodukter, exempelvis som ersättning för fossila råvaror i plaster.

RISE skriver i ett pressmeddelande att lignin, som är en restprodukt från pappers- och massaindustrin, har stor potential att tillämpas inom ett flertal olika produktområden, men ligninets mindre tilltalande lukt har hittills varit en utmaning.

”Detta blir en helt unik testanläggning för produktion av luktfritt sulfatlignin. Vi tror att den här anläggning kommer att öppna upp fler nya marknader för ligninprodukter, där man tidigare valt att inte gå vidare med produktutvecklingen på grund av ligninets lukt, som ställer till det för användning i konsumentprodukter och inomhusapplikationer”, säger Anders Arkell, forskare på RISE och projektledare för investeringsprojektet.

Den testanläggning, som nu är under uppbyggnad, kommer att placeras vid den befintliga testbädden RISE LignoCity i Bäckhammar, utanför Kristinehamn i Värmland. Här finns sedan länge en testbädd för att separera och rena lignin från olika massabruks svartlutar. Testbädden är idealiskt placerad precis invid Nordic Papers massabruk i Bäckhammar.

RISE skriver att intresset för den luktfria tekniken redan har visat sig vara stort.

”Vi har redan fått många förfrågningar rörande den här teknologin från massa- och pappersindustrin. Både från de som är intresserade av den luktfria ligninprodukten i olika applikationer och från utrustningsleverantörer”, säger Anders Arkell.

Ett företag, som ställer sig positivt till investeringen, är Valmet, som äger immateriella patent kopplat till processen.

”Vår teknik för att reducera lukt från lignin har tidigare verifierats i laboratorie- och pilotskala och det naturliga steget är nu att uppgradera till demoskala. Vi är otroligt glada över den här möjligheten att göra detta tillsammans med RISE och ser många fördelar med att det görs i Bäckhammar i anslutning till LignoCity”, säger Hanna Karlsson, processchef för askbehandling och LignoBoost på Valmet.

Investeringen, som görs vid LignoCity, är en del av RISE;s regeringsuppdrag att modernisera och komplettera befintliga testbäddar inom bioraffinaderi. Målsättningen är att stimulera kommersialiseringen av nya teknologier, produkter och tjänster i omställningen till en cirkulär biobaserad ekonomi.

”Den nya testanläggningen för luktfritt lignin blir en viktig komponent i utvecklingen av vår test- och demomiljö inom bioraffinaderi. Den kompletterar redan tillgänglig infrastruktur på ett bra sätt och öppnar upp för utveckling och demonstration av nya produkter, som är viktiga i utvecklingen av en bioekonomi och omställningen från fossilt till förnybart”, säger Johanna Mossberg, avdelningschef Bioraffinaderi och energi på RISE.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!