”Det ambitiösa målet med netto noll utsläpp kommer att driva omställningen i vår industri och genom hela vår värdekedja”, säger Lars Holmquist, Tetra Pak. (Bild Tetra Pak)

Tetra Pak lanserar nollvision för utsläpp i hela värdekedjan

11 juni, 2020

Idag presenterar globala förpackningsjätten Tetra Pak sin nya ambition att nå netto noll utsläpp genom hela värdekedjan till år 2050 och noll utsläpp av växthusgas till år 2030 för  Tetra Paks egen verksamhet. Tetra Pak skriver i ett pressmeddelande att man därmed visar sin strategiska prioritering att driva omställningen till ett hållbart samhälle framåt.

Tetra Pak skriver att grundfilosofin hos bolaget är att en förpackning ska spara mer än den kostar, och att hållbarhet alltid har varit ett kärnvärde för affärsverksamheten. Sedan 1999 har man årligen samlat in data om energianvändning och växthusgasutsläpp genom hela verksamheten, och beräkningar av utsläpp har granskats av oberoende experter sedan 2013.

”Vi har löpande levererat resultat i linje med våra klimatmål, ända från starten 2002. 2005 kunde vi åter visa att vi var på rätt väg, och nu ligger vi bra till i relation till våra mål för 2020. Under 2017 var vi det första företaget inom mat och dryck vars klimatmål godkändes av Science Based Targets. Nyligen har vi anslutit oss till ”the European Alliance for Green Recovery”, det allra första Pan-Europeiska initiativet för mobilisering av gröna investeringslösningar efter krisen. Idag visar vi vårt ledarskap i frågorna genom att sätta ambitiösa mål för netto noll utsläpp. Mål som kommer att driva omställningen i vår industri och genom hela vår värdekedja. Det här krävs för att vi ska kunna möta planetens hittills största miljömässiga utmaning”, säger Lars Holmquist, Executive Vice President Packaging Solutions and Commercial Operations på Tetra Pak.

Tetra Pak kommer att fokusera på fyra nyckelområden för att nå netto noll utsläpp av växthusgaser enligt målsättningarna för 2030 och 2050:

* Minska energirelaterade utsläpp genom energibesparing, förbättrad energieffektivitet, installation av egna solpaneler i anslutning till produktion, och inköp av förnybar energi. Tetra Pak ökat andelen förnybar energi från 20 procent år 2014 till 69 procent år 2019. Nu är man på väg att nå målet om 80 procent år 2020. Resan mot förnybar energi inkluderar installation av solpaneler genom hela verksamheten och inköp av elcertifikat för förnybart, och man är ett av de första företagen som gör detta i länder som Thailand och Sydafrika.

* Partnerskap med leverantörer och andra intressenter längs värdekedjan för att minska koldioxidavtrycket avsevärt. Tetra Pak samarbetar med leverantörer för att minska koldioxidutsläpp uppåt i kedjan med ambitiösa mål för förnybar energi och ökad användning av förnybara och återvunna material.

* Accelerera utvecklingen av en klimateffektiv cirkulär ekonomi och samarbeta med kunder för att hjälpa dem nå sina klimatmål. En upptrappning av investeringar i innovation för hållbarhet bidrar till att företaget kan förverkliga sin ambition om den fullt återvinningsbara förpackningen tillverkad enbart av förnybara och återvunna material. Det handlar också om att erbjuda processlösningar och förpackningslinjer med minimalt koldioxidavtryck.

* Utveckla hållbara värdekedjor för återvinning genom samarbete med kunder, avfallshanteringsföretag, återvinnare, kommuner, branschorganisationer och leverantörer av utrustning. Visionen hos Tetra Pak är att alla dryckeskartonger samlas in för återvinning, och att inga dryckeskartonger blir skräp eller hamnar på deponi.

”För tio år sedan satte vi målet att våra utsläpp 2020 inte fick överstiga nivån vi låg på 2010 genom hela vår värdekedja, samtidigt som vår affär ökade. Det har gjort att 12 miljoner ton växthusgasutsläpp har sparats in så långt. Vi är övertygade om att vår förmåga att visa framsteg i linje med vetenskapen och samhällets förväntningar, vårt innovationsdriv och våra samarbeten genom värdekedjan kommer att göra det möjligt för oss att nå våra nya mål”, säger Lars Holmquist.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!