”Vi går nu samman med våra strategiska partners och kartongproducenter för att hitta lösningar”, säger Laurence Mott, Tetra Pak. (Bild Tetra Pak)

Tetra Pak manar till samverkan kring hållbara matförpackningar

27 januari, 2021ANNONS

Tetra Pak har introducerat en ny modell för partnerskap och uppmanar till ett branschgemensamt innovationssamarbete kring hållbara livsmedelsförpackningar. I ett första steg har man inlett ett samarbete enligt den nya modellen med ledande kartongtillverkare.

Tetra Pak skriver i ett pressmeddelande att den traditionella verksamhetsmodellen för en linjär försörjningskedja har förändrats och en ny ekosystemmodell för partnerskap växer fram, där hela branschen arbetar i nära samarbete. Detta samlar inte bara producenter och leverantörer utan också forskningsinstitutioner, universitet och nystartade företag i ett försök att hitta lösningar.

26 procent av de globala utsläppen av växthusgaser härrör från försörjningskedjor hänförbara till livsmedel, enligt den senaste forskningen, och en tredjedel av all mat går förlorad eller till spillo någonstans i försörjningskedjan. För att uppnå förbättringar måste material baserade på fossila bränslen fasas ut och en effektivare hantering och återvinning av använda livsmedelsförpackningar åstadkommas.

”Vi går nu samman med våra strategiska partners och kartongproducenter för att hitta lösningar. Det är möjligt att tillverka ett helt hållbar förpackning, men förpackningen måste göras säker. Och om man inte kan producera förpackningar i stor skala kan man inte minimera matsvinn och tjäna den växande globala befolkningen. För att sammanföra och uppnå dessa tre saker krävs ett mycket starkt samarbete”, säger Laurence Mott, chef för utveckling och teknik hos Tetra Pak.

Laurence Mott säger också att omfattningen av de miljöutmaningar, som världen står inför, kräver att aktörer inom livsmedlens värdekedja går samman för att utveckla verkligt hållbara förpackningslösningar.

Tetra Pak säger att ledande kartongproducenter är eniga i sin inställning och sitt tillvägagångssätt för att ta itu med koldioxidutsläpp och att de har en ambition att skapa en netto-noll-baserad koldioxidframtid.

Utmaningar, som industrin står inför, är exempelvis att ta bort de tunna barriärskikten av plast och aluminium i livsmedelsförpackningar och ersätta dem med växt- eller träfiberbaserade material, att utveckla ett förnybart alternativ till plastsugrör och förbättra återvinningsbarheten hos förpackningar. Växtbaserade förnybara förpackningsmaterial kan också bidra till att stödja det naturliga ekosystemet och biologisk mångfald, förutsatt att de produceras med ansvar. En sådan utveckling innebär att industrin kan minimera behovet av fossilbaserade material.

Det är dessa och andra utmaningar som Tetra Pak och dess partners nu samarbetar kring inom den nya samarbetsmodellen för innovation. Tetra Paks mål är att skapa världens mest hållbara livsmedelsförpackning – en förpackning som säkerställer livsmedelssäkerhet och tillgänglighet och samtidigt minskar påverkan på planeten.

Här röster (på engelska) från några av de kartongproducenter, som ingår i Tetra Paks nya samarbetsmodell:

Hannu Kasurinen,  (Bild Stora Enso)

”We trust, we share, we learn together. Our best innovators collaborate, and we move forward and we innovate. Sometimes we fail, but then we learn from those failures. We have grown much closer to each other, because we have the same strategic objectives – which are good for the people and the planet.”
Hannu Kasurinen, Executive Vice President Packaging, Stora Enso. 

Francisco Razzolini,  (Bild Klabin)

”We are seeing new demands from society and from consumers to make products and processes that are more sustainable. Meeting these demands requires a lot of collaboration between our companies. By sharing experiences, thoughts, ideas and developments, we can speed up the innovation process”.
Francisco Razzolini, Industrial Technology, Innovation, Sustainability and Projects Director at Klabin, Brazil’s largest paper producer.

Malin Ljung Eiborn, (Bild BillerudKorsnäs)

”The vision is 100 percent fibre-based and fully recyclable packaging, where plastic and aluminium are not needed anymore. We still have, of course, some steps to go before we are there from a technical perspective. But we work as one project team on this because the only way that we can solve them is to do this together”.
Malin Ljung Eiborn, Head of Sustainability and Public Affairs, BillerudKorsnäs.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!