Tetra Pak och Lunds universitet samarbetar kring förpackningar, logistik och livsmedelsteknik (Bild Tetra Pak)

Tetra Pak tecknar strategiskt avtal med Lunds universitet

10 augusti, 2020

Tetra Pak och Lunds universitet har tecknat ett femårigt strategiskt samarbetsavtal, som ska stärka deras långsiktiga samarbete inom förpackningsmaterial, förpackningslogistik och livsmedelsteknik. Syftet är att utveckla och stärka kompetenser och utbildning inom olika fokusområden med ambitionen att främja innovationer för hållbara produkter, företag och samhällen.

Tillsammans kommer Lunds universitet och Tetra Pak att sträva efter att skapa nya utvecklingsmöjligheter för industrin och akademin; däribland att främja gemensamma resurser och kompetenser, utforska möjligheter att vidareutveckla idéer och att skapa en plattform för utbyte mellan studenter och anställda.

”Tetra Pak är en viktig strategisk partner”, säger Torbjörn von Schantz, rektor för Lunds universitet. (Bild Lunds universitet)

”Tetra Pak är en viktig strategisk partner, som vi har samarbetat med länge och i flera projekt. Genom att vi nu fördjupar, breddar och formaliserar samarbetet, ser vi ännu större möjligheter att utveckla forskning, utbildning och innovationer tillsammans, och därmed också stärka vår regions attraktionskraft. Akademin och industrin behöver arbeta nära och långsiktigt för att lösa dagens komplexa utmaningar i samhället såsom hållbarhet, vilket ligger till grund för detta samarbete”, säger Torbjörn von Schantz, rektor för Lunds universitet.

Tetra Pak skriver i ett pressmeddelande att samarbete är grundläggande i Tetra Paks verksamhet och partnerskapet med Lunds universitet är inget undantag, särskilt för att tillsammans ta itu med områden som till exempel cirkulär och biobaserad ekonomi. Samarbete mellan industrin och akademin är avgörande för företaget för att främja nya lösningar inom livsmedelskedjan och för att fullända en mängd olika industriella processer.

”Samarbetet med Lunds universitet ger oss tillgång till banbrytande akademiska kompetenser”, säger Laurence Mott, Tetra Pak.
(Bild Tetra Pak)

Tetra Pak har med hjälp av Lunds universitet kunnat förbättra blandningen av industriella emulgerade produkter och utvecklingen av ny förpackningsdesign och formningsprocesser. Ett annat exempel på gemensamma aktiviteter är att båda är huvudmedlemmar i Treesearch, Sveriges största plattform för forskningssamarbete kring nya hållbara material från skogsresurser.

”Partnerskap och nära samarbeten är grundläggande för Tetra Paks innovationsarbete. Samarbetet med Lunds universitet ger Tetra Pak tillgång till banbrytande akademiska kompetenser och kommer att skapa nya möjligheter för både anställda och studenter”, säger Laurence Mott, Executive Vice President, Development & Engineering and R&D, Tetra Pak.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!