Tetra Pak testar att ersätta konventionell alubarriär i aseptiska kartongförpackningar med en fiberbaserad barriär. (Bild Tetra Pak)

Tetra Pak testar fiberbarriär som ersättning för aluminium

8 juni, 2022ANNONS

Tetra Pak har inlett ett projekt där man testar möjligheten att ersätta konventionella aluminiumbarriärer i aseptiska kartongförpackningar med fiberbaserade barriärer.

Sedan tidigare har Tetra Pak gjort ett framgångsrikt 15-månaders test och kommersiell teknologivalidering av att ersätta alubarriärer med polymerbaserade barriärer och nu tar man projektet till nästa nivå och testar fiberbaserade barriärer.

Tetra Pak uppger att aluminiumskiktet, som för närvarande används i företagets kartongförpackningar för livsmedel, spelar en avgörande roll för att säkerställa livsmedelssäkerhet. Skiktet är visserligen tunnare än ett människohår, men det bidrar ändå till en tredjedel av de utsläpp av växthusgaser, som är kopplade till basmaterial som Tetra Pak använder.

Gilles Tisserand, ansvarig för klimat och biologisk mångfald inom Tetra Pak. (Bild Tetra Pak)

Med det innovativa fiberbaserade material, som Tetra Pak nu testar, har man inte bara ambitionen att minska koldioxidavtrycket utan även att göra konsumenter mer motiverade att återvinna använda vätskekartongförpackningar samt att göra förpackningarna mer attraktiva för återvinningsföretag.

”De första resultaten av våra tester tyder på att förpackningar med en fiberbaserad barriär skulle innebära en betydande koldioxidminskning jämfört med traditionella aseptiska kartongförpackningar och med jämförbar hållbarhetstid och livsmedelsskyddande egenskaper. Vi tror därför att denna utveckling kommer att fungera som ett genombrott för att minska klimatpåverkan. Dessutom är kartonger med högre pappersinnehåll också mer attraktiva för pappersbruk. Detta koncept har en klar potential att förverkliga en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp för förpackningar”, säger Gilles Tisserand, ansvarig för klimat och biologisk mångfald inom Tetra Pak.

Tetra Pak skriver att det är viktigt att öka pappersinnehållet och stödja slutanvändarnas förväntningar. Enligt en nyligen genomförd global undersökning uppger cirka 40 procent av konsumenterna att de skulle vara mer motiverade att sortera för återvinning om förpackningarna var gjorda helt av kartong och inte innehöll komponenter av plast eller aluminium.

Eva Gustavsson, chef Materials & Package, Tetra Pak. (Bild Tetra Pak)

”Att kunna ersätta aluminiumskiktet i aseptiska vätskekartongförpackningar med en förnybar fiberbaserad barriär skulle innebära ännu ett genombrott i företagets långsiktiga färdplan mot att utveckla aseptiska förpackningar, som är helt förnybara, helt återvinningsbara samt koldioxidneutrala”, skriver Tetra Pak.

Testerna med en fiberbaserad barriär gör Tetra Pak i nära samarbete med några av sina kunder. En första pilotsats av engångsförpackningar med ett kartongmaterial med fiberbaserad barriär finns för närvarande ute för ett kommersiellt konsumenttest och ytterligare teknologivalidering är planerad till senare under år 2022.

”Att hantera komplexa frågor som klimatförändringar och cirkularitet kräver transformerande innovation. Det är därför vi samarbetar inte bara med våra kunder och leverantörer, utan också med ett ekosystem av nystartade företag, universitet och teknikföretag, vilket ger oss tillgång till spetskompetens, teknologier och tillverkningsanläggningar”, berättar Eva Gustavsson, chef för Materials & Package, Tetra Pak.

About the author

Redaktör
jp.press@jppa.one

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!