HeliCap26Pro är en ny plastbaserad förslutningslösning från Tetra Pak, som lanseras i dag. Förslutningen är av typen ”tethered closure”, vilket innebär att korken hänger kvar vid förpackningen även efter öppnandet. (Bild Tetra Pak)

Tetra Paks nya förslutningar minskar plastnedskräpningen

29 mars, 2021ANNONS

Tetra Pak lanserar i dag nya plastförslutningar, där korkarna sitter kvar på förpackningen efter öppnandet, vilket bidrar till minska plastnedskräpning. Företaget aviserar också att man kommer att utöka sitt erbjudande av pappersbaserade sugrör för att säkerställa ytterligare förnybara och koldioxidsnåla material inom hela utbudet av förpackningslösningar.

De nya förslutningarna, som fått beteckningen HeliCap, är av den typ som kallas ”tethered closures” (”tjudrade förslutningar”) och som innebär att hela förslutningen hänger kvar vid förpackningen även efter öppnandet. Förslutningarna, som är manipuleringssäkra och återförslutbara, kommer även att finnas i växtbaserad bioplast.

Tetra Pak påskyndar expansionen av sitt erbjudande av pappersbaserade sugrör. (Bild Tetra Pak)

Tetra Pak skriver i ett pressmeddelande att de nya förslutningslösningarna ger många fördelar för såväl livsmedels- och dryckestillverkare som konsumenter, och utgör ännu ett steg i Tetra Paks vision att utveckla världens mest hållbara livsmedelsförpackningar.

Samtidigt påskyndar Tetra Pak expansionen av sitt erbjudande av papperssugrör för att säkerställa ytterligare förnybara och koldioxidsnåla material inom hela utbudet av förpackningslösningar. Syftet är att tillmötesgå ett brett spektrum av hållbarhetsbehov från kunderna utan att kompromissa med livsmedelssäkerheten eller konsumenternas dryckesupplevelser.

”Detta är viktiga milstolpar i vår resa mot att utveckla världens mest hållbara livsmedelsförpackningar, som ska vara tillverkade helt av förnybara eller återvunna material samt vara återvinningsbara och koldioxidneutrala. Vi strävar ständigt efter att leverera produkter och tjänster, som ger mervärde till livsmedel och människor samtidigt som vi värnar om planeten”, säger Lars Holmquist, vice VD för Packaging Solutions & Commercial Operations på Tetra Pak.

”Detta är viktiga milstolpar i vår resa mot världens mest hållbara livsmedelsförpackningar”, säger Lars Holmquist. (BildTetra Pak)

Tetra Pak uppger att de fastsatta korkarna och utvecklingen av papperssugrör utgör betydelsefulla steg i Tetra Paks ansvarsfulla helhetslösningar, som gör det möjligt för producenter att nå sina ambitioner inom samtliga tre områden – livsmedelssäkerhet, matsvinn och miljö.

”Vi fokuserar på återvinning genom design och förbinder oss att investera cirka 100 miljoner euro per år (drygt en miljard kronor) under de närmaste 5-10 åren för att utveckla hållbara förpackningslösningar. Detta inkluderar alternativ, som ska ersätta fossilbaserad plast och undvika nedskräpning, samt att maximera användningen av förnybara och ansvarsfullt framställda material i våra förpackningar. Att tillgodose människors behov av att kunna återvinna är en viktig komponent, inte bara för att bli mer hållbara utan också för att göra livsmedel mer lättillgängliga och säkrare för alla konsumenter”, säger Lars Holmquist.

————————————————–
N.B.: Enligt ett EU-direktiv, som utfärdades i maj 2018, ska engångsförpackningar i plast för drycker endast tillåtas om de är försedda med förslutningar, som hänger kvar vid förpackningen efter öppnandet. Direktivet har gjort att så kallade ”tethered closures” blivit allt vanligare på  förpackningar inom dryckesområdet.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!