TMR bygger modern anläggning för avancerad plaståtervinning

15 februari, 2021ANNONS

Med ekonomiskt stöd från Naturvårdsverket och livsmedelskoncernen Nestlé ska återvinningsföretaget TMR (Tailor Made Responsibility) bygga en modern anläggning för återvinning av komplexa flexibla plaster. Anläggningen kommer att ligga i Ängelholm och beräknas vara i full drift år 2022.

Enligt TMR blir anläggningen en av Europas modernaste för återvinning av plastförpackningar. Anläggningen kommer att drivas av TMR i samarbete med NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) och byggs med statligt stöd från Naturvårdsverkets initiativ ”Klimatklivet”, som arbetar för att främja lösningar och teknik, som sänker Sveriges koldioxidutsläpp, och med ett förmånligt sponsorsavtal med Nestlé.
Testkörning av den nya tekniken beräknas ske under andra halvåret 2021 och uppstart i januari 2022.

TMR skriver att etableringen är ett stort steg mot företagets vision om full cirkularitet. Anläggningen ger också möjlighet för allt fler svenska företag att vara med och se till att landets plastförpackningar får nytt liv, samtidigt som den sätter en riktlinje och ny standard för hur effektivt vi kan återvinna plastprodukter.

”Det ekonomiska stödet från Naturvårdsverket och Nestlé var de sista viktiga pusselbitarna, som behövdes för att denna satsning nu kan förverkligas”, säger Peter Mellgren, VD och ägare på TMR.

Den nya anläggningen kommer att använda helt ny teknik för att kunna återvinna sådana komplexa och flexibla plaster, som i dagsläget inte går till materialåtervinning. Dessa utgör ca 30–40 procent av den totala volymen plastförpackningar i Sverige och eldas idag upp. Med den nya tekniken beräknar TMR istället att det går att nå en materialåtervinning på cirka 80 procent, vilket kommer att bidra till minskade koldioxidutsläpp och minskad nationell klimatpåverkan.

Nestlé kommenterar i ett pressmeddelande att det är koncernens ambition att göra 100 procent av bolagets förpackningarna återvinningsbara eller återanvändbara innan år 2025. Ett flertal initiativ länkat till förpackningarnas utformning, exempelvis minskad användning av förpackningsmaterial, ändring av färger samt tester av nya material är redan igång.

Nestlé har också fokus på att – i samarbete med andra aktörer – säkerställa att förpackningarna faktiskt samlas in och också återvinns och sponsringen av återvinningsanläggningen i Ängelholm är ett exempel på att sådant initiativ.

”Vår vision är att inga förpackningar, där plasten utgör en stor del, hamnar på deponier eller som skräp. För att nå dit krävs samverkan mellan flera aktörer och den här satsningen är en viktig del i vårt arbete mot en cirkulär verksamhet”, säger Cathrine Suter Ossborn, nordisk kommunikationsdirektör för Nestlé.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!