Från vänster: Erik Blom

Tre företag går samman inom livsmedelshantering

11 maj, 2017ANNONS

De tre företagen Meyn, Cabinplast och Multivac – alla verksamma inom process, hantering och förpackning av livsmedel – har bildat en strategisk allians.
Partnerskapet offentliggjordes i samband med nyligen avslutade interpack 2017 i Düsseldorf och målet med alliansen sägs vara att erbjuda livsmedelsproducenter gemensamma lösningar inom allt från bearbetning, fyllning, vägning, etc, fram till förpackning av livsmedelsprodukter.

De tre företagen säger att betydande synergieffekter kommer att uppnås och att kunderna kommer att få service och produkter på en kvalitetsnivå, som tidigare inte funnits på marknaden.

Holländska Meyn Food Processing Technology B.V är marknadsledande inom lösningar för fjäderfä och kan tillhandahålla kompletta koncept för allt från ankomst av levande fåglar till slutlig produktpackning.

Danska Cabinplant A/S, med huvudsäte i Haarby på Fyn, erbjuder kompletta lösningar inom livsmedelssektorn och är specialiserade på vägning, portionering och fyllning av svårthanterliga produkter. Cabinplasts flesta kunder finns inom kött, fågel, frukt och grönsaker samt inom fisk och skaldjur.

Globala Multivac Sepp Haggenmüller SE & Co. KG, med huvudsäte i tyska Wolfertschwenden, utvecklar, producerar och marknadsför förpackningslösningar för behandling, paketering och etikettering av livsmedel, men även för produkter som läkemedel, etc.

De tre företagen i den strategiska alliansen skriver att det ingångna samarbetet består av två delavtal: dels ett avtal mellan samtliga tre företag, som fokuserar på bearbetning, hantering och packning av fjäderfä, dels ett avtal mellan Cabinplant och Multivac, som innefattar projekt och planeringar för färdigmat, fisk och kött.

Alliansen mellan Meyn, Cabinplant och Multivac omfattar praktiskt taget alla marknader över hela världen och kompletterar det världsomfattande servicenätverk mellan de tre företagen, som finns sedan tidigare.

Företagen skriver också att alliansen innebär att man i framtiden kommer att planera för gemensamma utvecklingsprojekt.

 

 

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!