De nya hållbara barrirlösningarna testas hos PulPac. (Bild Emelie Andersson)

Tre företag samarbetar kring hållbara barriärer till fibertråg

28 oktober, 2021ANNONS

De tre svenska företagen PulPac, OrganoClick och Nordic Barrier Coating har inlett ett samarbete kring utveckling och testning av hållbara barriärlösningar för fiberbaserad livsmedelstråg. Samarbetet ingår i det svenska strategiska innovationsprogrammet BioInnovation som finansieras av Vinnova.

Målet för projektet är att utveckla radikalt nya biobaserade och biologiskt nedbrytbara material och utvärdera appliceringsmetoder, som möjliggör integration av mer miljövänliga vatten- och/eller fettbarriärer i torrformade fiberprocesser.

OrganoClicks roll i samarbetsprojektet är att utveckla och leverera det biobaserade och biologiskt nedbrytbara barriärbeläggningsmaterialet. Av detta tillverkar sedan Nordic Barrier Coating ett speciellt nonwovenmaterial som i slutskedet används i PulPacs patenterade ”Dry Molded Fiber”-process för tillverkning av torrformade fiberförpackningar.

”Detta är ett genombrott på laboratorienivå med en stor potential att driva upptaget av Dry Molded Fiber i de mest utmanande förpackningsapplikationerna och öka effektiviteten ännu mer. Nästa steg är ytterligare industriell utveckling och validering inför en lovande kommersiell uppskalning för hållbara barriärer”, säger Sebastian Roos, Chief Technology Officer på PulPac AB.

De tre företagen har den senaste tiden genomfört omfattande tester av de hållbara barriärlösningarna där man testat nya appliceringsmetoder och material. Företagen skriver att testresultaten visar en visar mycket hög potential för biologiskt nedbrytbara och livsmedelsklassade lösningar för mer komplexa applikationer.

”Genom att efterlikna levande växter och frukters egen kemi har OrganoClick utvecklat teknologier som möjliggör funktionalisering av de flesta fiberbaserade produkter. De potentiella marknaderna för förpackningar och engångsprodukter med våra nya vatten- och fettbeständiga barriärmaterial i PulPacs torrfiberformade produkter är enorma och vi är mycket entusiastiska inför nästa steg i projektet”, säger Dan Blomstrand, VP Biocomposites på OrganoClick AB

Företagen uppger att de testade materialen även uppvisar en intressant potential för ökad effektivitet i produktionen och förenklad hantering av inblandade kemikalier.

”Vårt arbete med att kombinera material och ny kemi från OrganoClick för PulPacs torrfiberformade produkter är mycket spännande och vi är stolta över de positiva genombrottsresultaten. Vi funderar nu på framtida infrastruktur och industriell utveckling för att kommersiellt validera de upptäckta lösningarna och för att tillgodose Dry Molded Fibers globala lansering”, säger Urban Winberg, VD på Nordic Barrier Coating AB.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!