I Trioplasts testcenter i Smålandsstenar testar man lösningar med sträckfilm och sträckhuvar. (Bild Trioplast)

Trioplast och Spendrups ingår avtal kring otryckt plastfilm

2 december, 2020ANNONS

Plastföretaget Trioplast i Smålandsstenar och Spendrups Bryggeri har ingått ett partnerskap kring leverans av all otryckt plastfilm, som Spendrups förbrukar på sina anläggningar i Grängesberg och Hällefors.

Parterna har träffat en affärsmässig överenskommelse, som träder i kraft 1 januari 2021 och som sträcker sig över tre år med en option på ytterligare två år.

Avtalet vilar på flera gemensamma målsättningar och en gemensam strävan att uppnå en kvalitetssäkrad laststabilitet. Med hjälp av Trioplasts testcenter i Smålandsstenar kan parterna gemensamt testa sig fram till den bästa konfigurationen avseende både primär, sekundär och tertiär förpackning. Givetvis också med fokus på pallemballaget, som utgörs av antingen en sträckfilm eller en sträckhuv producerad av Trioplast.

”Det är väldigt roligt att vi äntligen har kommit i mål med ett avtal, där vi från båda håll kan känna att vi har fått komma till tals. Både Trioplast och Spendrups har längs vägen varit öppna för förändring och har tydligt visat hur viktigt det är att ha ett samarbete i hållbarhetsfrågor”, säger Daniel Birgerstam, Key Account Manager och ansvarig för avtalet på Trioplast Industrial Film.

Båda parter har högt ställda krav på en mer hållbar förpackningslösning, något som avspeglas tydligt i avtalets målsättningar och skrivelser. Fokus ligger på både optimering och återvinningsbarhet, men också på användningen av återvunna och förnybara råvaror som en naturlig utveckling av samarbetet. Avtalet innehåller mål kopplat till den miljöpåverkan valet av förpackningar har, med en stor strävan att sikta mot en fossilfri förpackningslösning senast år 2025.

”Att agera hållbart står högt på agendan för oss på Spendrups Bryggeri och i vårt arbete med förpackningsmaterial jobbar vi ständigt med att hitta lösningar där vi använder återvunnet material eller material från förnybara källor”, säger Björn Deborg, strategisk inköpare på Spendrups Bryggeri.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!