Så här ser Svanen-märkningen ut för de tryckerier som uppfyller miljömärkningens krav och erhållit Svanen-licens.

Tryckta e-handelsförpackningar kan nu miljömärkas med Svanen

5 november, 2021ANNONS

Nordiska officiella miljömärkningen Svanen, som är en av världens ledande miljömärkningar, skärper kriterierna för tryckerier och trycksaker och inför den välkända Svanen-märkningen även för tryckta pappersbaserade e-handelsförpackningar.

Svanen skriver i ett pressmeddelande att Corona-pandemin gjort att kravet på mer hållbara förpackningsmaterial ökat i takt med att antalet skickade paket ökat lavinartat. Som en konsekvens av detta har Svanen möjliggjort för Svanen-märkning även av tryckta förpackningar för e-handel.

Christer Andersson, Svanen.

”Det är bråttom att vända utvecklingen och bidra till en lägre klimatpåverkan och en mer cirkulär ekonomi. Så därför bör många fler tryckta material vara utformade för återvinning och leva upp till strikta klimat -och miljökrav. Svanen är en av de mest heltäckande och avancerade märkningarna, som ser till produktens hela livscykel, från råvara till tryckeriprocess och sedan tillbaka in i kretsloppet. Så Svanens nya kriterier vägleder effektivt de företag i grafiska branschen, som vill gå i bräschen för en mer hållbar utveckling”, säger Christer Andersson, produktspecialist på Miljömärkning Sverige.

Svanen skriver att när shoppingvanorna förändras och allt fler affärer flyttar ut på Internet används också alltmer förpackningsmaterial. Ett exempel är att antalet skickade paket ökat med 30 procent på ett år. Om man endast ser till aktören PostNord, så hanterar de 200.000 hemleveranser per dag och på ett år skickas cirka 50 miljoner PostNord-paket enbart i Sverige.

Svanens krav på tryckerier och trycksaker har nu öppnat upp för Svanen-märkning av tryckta förpackningar för e-handel. Dock är det endast pappersbaserade förpackningar som kan Svanen-märkas, eftersom de är enklare att återvinna och har en återvinningsgrad på nästan 85 procent.

”Kundernas krav på Svanen-licens driver utvecklingen framåt. Svanen har skapat en bättre arbetsmiljö på tryckerierna med mindre kemikalier samt renare och minskat avfall. De nya kriterierna med ökade krav på cirkulär ekonomi och minskad klimatpåverkan är en nödvändig förbättring. Det blir nu ännu viktigare med en Svanen-licens. Tryckerierna får ökade incitament att använda råvaror, som kan återvinnas och därmed bidra till en större andel förnybart material”, kommenterar Per Marklund från Trycksaksdoktorn.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!