”Vi stöder EU-kommissionens mål för reducering av plastanvändning och ökad användning av återvunnen plast”, säger Virginia Janssens, VD PlasticsEurope. (Bild Plastics Europe)

Tung plastorganisation stöder EU:s mål för plastreducering

14 september, 2021ANNONS

PlasticsEurope – en ledande sammanslutning av europeiska plasttillverkare – stöder EU-kommissionens mål att förebygga och minska alltför stora plastförpackningar och reducera mängden avfall från plastförpackningar.

Organisationen skriver att man välkomnar översynen av förpacknings- och förpackningsavfallsdirektivet (PPWD) och man menar att en EU-lagstiftning är avgörande för övergången till en cirkulär ekonomi för plast.

”Världen måste anamma konceptet cirkulär ekonomi”, menar Markus Steilemann, PlasticsEurope och Covestro. (Bild Covestro)

”Världen måste anamma konceptet cirkulär ekonomi som nyckeln till klimatneutralitet, resursbevarande och miljöskydd. Uppmaningen till ett reglerat mål för återvunnet innehåll för plastförpackningar i EU visar vårt engagemang för att påskynda övergången till en cirkulär ekonomi, genom att hjälpa till att genomföra EU Green Deal och handlingsplanen för cirkulär ekonomi”, säger Markus Steilemann, president i PlasticsEurope och VD för företaget Covestro.

”Europeiska plastproducenter stöder EU-kommissionens förslag om ett obligatoriskt mål för återvunnet innehåll för plastförpackningar inom EU och förslaget på ett obligatoriskt 30-procentigt innehåll av återvunnen plast i plastförpackningar år 2030”, uppger PlasticsEurope.

PlasticsEurope-medlemmar arbetar redan mot detta mål genom att investera miljarder euro i ökad högkvalitativ leverans av återvunnen plast och ledande tekniklösningar. Att öka kemisk återvinning är viktigt för att uppnå ett sådant obligatoriskt mål. PlasticsEurope uppger att organisationens medlemmar planerar att öka sina investeringar och satsningar i Europa inom plaståtervinningstekniker och infrastrukurer från planerade 2,6 miljarder euro (ca 26,5 miljarder kronor) år 2025 till 7,2 miljarder euro (drygt 73 miljarder kronor) år 2030 i Europa.

”Vi behöver en harmoniserad EU-policyram som ger säkerhet och stimulerar ytterligare investeringar i insamling, sortering och återvinning av infrastruktur och teknik, inklusive kemisk återvinning av plast. Vi måste utnyttja kraften på den inre marknaden. Systemförändringar kräver dock samordnat samarbete. Det är bara genom att arbeta tillsammans med EU-institutionerna och värdekedjan som vi kan nå detta mål. Med rätt möjliga förutsättningar kommer detta att vara en annorlunda bransch om 10 år!”, säger Virginia Janssens, verkställande direktör för PlasticsEurope.

————————————————————-
N.B.: Tidigare i år har vi rapporterat om hur fyra stora europeiska plastorganisationer – däribland PlasticsEurope – gått samman i paraplyorganisationen PolyREC med målet att övervaka, verifiera och rapportera om läget och utvecklingen av plaståtervinning i Europa. Läs mer HÄR.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!