Det finns en stor potential för användande av återvunnen plast i förpackningar, enligt en färsk tysk undersökning (Bild RISE/IVF)

Tysk undersökning visar: Stor potential för återvunnen plast

16 september, 2021ANNONS

Det finns en stor potential för användande av återvunnen plast i förpackningar. Det visar en nyligen genomförd tysk undersökning, som utförts av förpackningsforskningsorganisationen GMV (Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung) på uppdrag av tyska plastförpackningsorganisationen IK (Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e.V.).

Återvinning och återanvändande av plast är ett av de hetaste ämnena i dag och den tyska undersökningen visar att det finns en stor potential för att använda återvunnen plast i plastförpackningar.

En graf från undersökningen som visar på praktisk respektive teoretisk potential för användande av återvunnen plast i förpackningar. /(Bild GVM)

Enligt den tyska undersökningen skulle exempelvis användningen av återvunnen plast i förpackningar i Tyskland lätt kunna ökas från dagens 475.000 ton till 960.000 ton per år, vilket innebär mer än en fördubbling och motsvarar 22 procent av den totala tyska produktionsvolymen av plastförpackningar.

I undersökningen framhålls också att den tyska plastförpackningsindustrin har satt upp som mål att år 2025 använda en miljon ton återvunnen plast i sina produkter.

”Tillverkarna av plastförpackningar i Tyskland fokuserar på innovationer och investeringar i hela värdekedjan för att kunna använda mer återvunnet i sina produkter. Mellan åren 2017 och 2019 ökade exempelvis efterfrågan på återvunnen plast med mer än 18 procent, samtidigt som konsumtionen av jungfrulig plast minskade. Detta visar på förpackningsindustrins enorma intresse för användning av återvunnet material”, säger Isabell Schmidt, VD i IK.

I den färska undersökningen påpekas dock att den tekniska tillämpningspotentialen för återvunnen plast varierar mycket beroende på förpackningstyp. Vissa förpackningar, som exempelvis PET-flaskor, kan redan i dag tillverkas helt från återvunnet material, medan det finns såväl juridiska som tekniska hinder för många andra förpackningstyper.

Isabell Schmidt är VD i tyska plastförpackningsorganisationen IK. (Bild IK)

Undersökningen slår också fast att det är varken vettigt eller möjligt att använda återvunnen plast till vilket pris som helst. Många typer av förpackningar ställer mycket höga krav på den återvunna råvarans kvalitet, särskilt livsmedelsförpackningar, som står för 44 procent av den tyska marknaden.

”För närvarande är dock mängderna av lämpliga återvinningsmedel på marknaden begränsade. Anledningen till detta är att plaståtervinning tidigare drivits av att uppfylla lagliga återvinningskvoter, inte av förpackningsindustrins råvarubehov. Därför har det varit små investeringar de senaste decennierna i produktion av återvunnen plast med hög renhet, lämplig för livsmedelskontakt. Och för närvarande används en stor del av den återvunna plasten inom andra områden än förpackningar, till exempel vid tillverkning av byggprodukter.
Men även här innebär förstås användande av återvunnet material att man minskar förbrukningen av jungfrulig plast och sparar utsläpp av koldioxid”, är några av sammanfattningarna i undersökningen.

I undersökningen påpekas också att ramvillkoren för användning av återvunnen plast för närvarande förändras radikalt, liksom satsningar på tillverkning av plast av förnybara råvaror istället för av fossila råvaror.

”Branschens framtidsvision är att senast år 2045, som är det år då Tyskland ska vara klimatneutralt, måste all plast tillverkas av återvunnet material och andra förnybara råvaror”, framhåller Isabell Schmidt.

En stor utmaning för användandet av återvunnen plast i förpackningar är att göra insamlingen av plastavfall effektiv. För närvarande hamnar en stor del av plastavfallet fortfarande bland restavfall eller i annat avfall, där plasten blandas, förorenas och blir oekonomisk att separera och återvinna.

”Plaståtervinning fungerar bäst, när plastavfallet samlas in separat, något vi exempelvis ser vid insamling av använda PET-flaskor, där man idag kan tillverka nya produkter som till och med uppfyller de strikta lagkraven för livsmedelskontakt. För att möta plastbearbetningsindustrins framtida råvarubehov måste Europas politiker arbeta för att avsevärt förbättra separat insamling av plastavfall i hela Europa och helt förbjuda att plastavfall hamnar i deponier”, avslutar Isabell Schmidt.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!