Glas tillhör de förpackningsmaterial som vi svenskar är duktiga på att lämna till återvinning och där de nationella återvinningsmålen har uppnåtts. (Bild PxHere)

År 2020 uppfylldes målen för återvinning av glas och metall

3 november, 2021ANNONS

Under 2020 använde Sverige 1,4 miljoner ton förpackningsmaterial och 61 procent av allt förpackningsavfall materialåtervanns, enligt Naturvårdsverkets statistik, som också visar att återvinningsmålen för glas- och metallförpackningar uppfylldes.

Lars Viklund är handläggare på Naturvårdsverket (Bild fr LinkedIn)

”Statistiken bygger på uppgifter från företag, som har tillfört förpackningar på marknaden. Mängden, alltså nära 1,4 miljoner ton, är i stort densamma som år 2019”, förklarar Lars Viklund, handläggare på Naturvårdsverket.

Omräknat innebär knappt 1,4 miljoner ton förpackningar över 130 kilo  förpackningsmaterial per person. Papp, kartong och wellpapp var de förpackningsmaterial, som användes i störst mängd eller omräknat 58 kilo per person.

”På lite längre sikt har förpackningsmängderna ökat även om det varierar mellan olika typer av förpackningar. Exempelvis har mängden plastförpackningar och pantburkar ökat med mer än 20 procent sedan 2015. Däremot har mängden metallförpackningar, exklusive pantburkar, minskat under samma period”, säger Lars Viklund.

Graf som visar de svenska återvinningsmålen för olika förpackningsmaterial (ljusblå staplar) och resultatet av materialåtervinningen år 2020 (mörkblå staplar) (Graf Naturvårdsverket. Klicka i bilden för större bild)

Statistiken visar att tre av de nio nationella materialåtervinningsmålen för förpackningar uppfylldes år 2020. Målen nåddes för förpackningar som är gjorda av glas, järnbaserad metall (stål) och aluminium (inklusive pantburkar).

”Allt insamlat förpackningsavfall kan inte materialåtervinnas till nya produkter. De flesta glas- och metallförpackningar, PET-flaskor samt pantburkar blir till nya produkter. Processerna för att materialåtervinna vissa typer av plast är däremot inte så effektiva ännu”, förklarar Lars Viklund.

Om producentansvaret:

Grunden till insamlings- och återvinningssystemen för förpackningar är producentansvaret. Det innebär att producenten har ansvar att samla in sina uttjänta produkter, avfallet. Tanken är också att ansvaret ska motivera producenten att ta fram produkter som är resurssnåla, lätta att återvinna och fria från miljöfarliga ämnen. Producentansvaret för förpackningar har funnits sedan mitten av 1990-talet i Sverige.

Från och med i år, 2021, ska alla med producentansvar för förpackningar vara registrerade hos Naturvårdsverket. Från och med 2022 ska förpackningsproducenter även rapportera mängden förpackningsmaterial som verksamheten bidrar med direkt till Naturvårdsverket. Tidigare har producenter endast rapporterat till det materialbolag, som samlar in avfallet. 

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!