Underhållsstopp och pandemin kostsamma för BillerudKorsnäs

23 oktober, 2020

BillerudKorsnäs uppvisar ett försämrat resultat för tredje kvartalet i år jämfört med Q3 2019, på grund av kostsamma underhållsstopp och negativa effekter av den pågående viruspandemin.

”Marknaden är fortsatt utmanande”, konstaterar tf VD Lennart Holm i kvartalsrapporten. (Bild BillerudKorsnäs)

Corona-krisen är långt ifrån över, osäkerheten kvarstår och förutsägbarheten framåt är fortsatt begränsad. Vi förutser inte en snabb återhämtning under fjärde kvartalet och förväntar oss oförändrade marknadsvillkor”, skriver BillerudKorsnäs tillförordnade VD och koncernchef Lennart Holm, i sina kommentarer till kvartalsresultatet.

Enligt kvartalsrapporten sjönk nettoomsättningen under tredje kvartalet med fem procent jämfört med motsvarande period i fjol. I kronor räknat innebar det en minskad omsättning från 5,833 miljarder kronor till 5,561 miljarder kronor. Exklusive valutaeffekter minskade nettoomsättningen med tre procent, främst beroende på lägre priser.

Bolagets justerade rörelseresultat för kvartalet sjönk från 630 miljoner kronor år 2019 till 570 miljoner kronor i år. Lägre försäljningspriser och högre underhållskostnader jämfört med förra året var de främsta orsakerna till det sämre resultatet.

”Marknaden var fortsatt utmanande. Mixeffekter i kombination med ytterligare försämrade marknadspriser, lagerjusteringar och svag efterfrågan påverkade försäljning och marginaler negativt. Kvartalsresultatet påverkades också kraftigt av underhållskostnader”, skriver Lennart Holm.

De underhållsstopp i bolagets anläggningar i Karlsborg, Gävle och Gruvön, som från början var inplanerade under första halvåret i år, kunde på grund av Corona-pandemin inte genomföras, utan flyttades fram till tredje kvartalet.

”Med tanke på den pågående pandemin var det en utmaning att genomföra underhållsstoppen. Jag är glad att kunna säga att de genomfördes framgångsrikt som planerat och utan att vi behövde kompromissa med våra medarbetares och leverantörers säkerhet”, skriver Lennart Holm.

Den 1 november tillträder Christoph Michalski som ny VD och koncernchef i BillerudKorsnäs.

Som tidigare meddelats har BillerudKorsnäs utsett Christoph Michalski till ny VD och koncernchef. (Läs HÄR!) Han tar den 1 november över efter tillförordnade Lennart Holm.

”Om några veckor lämnar jag över stafettpinnen till Christoph Michalski, som är en inspirerande ledare med en mycket relevant bakgrund för de utmaningar, som BillerudKorsnäs står inför. Styrelsen och jag är övertygade om att han kommer att bidra med värdefull kunskap, erfarenhet och nya idéer till BillerudKorsnäs, och att han är rätt person att leda och fortsätta utveckla detta fantastiska företag i framtiden”, skriver Lennart Holm avslutningsvis i sina kommentarer.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!