Dagens hälsomedvetna generation tror på mjölkens goda egenskaper

Undersökning från Tetra Pak visar att hälsa och funktion är allt viktigare för mjölkkonsumenter

18 augusti, 2015ANNONS

Dagens hälsomedvetna generation har en stark tro på mjölkens goda och hälsosamma egenskaper. Men samtidigt säger de sig sakna tillräckligt stor variation i produktutbud och tillgänglighet. Konsumenterna upplever att för få mejeriföretag utvecklar nya produkter och därmed inte motsvarar den moderna livsstilens förväntningar. Det visar rapporten Tetra Pak Dairy Index som presenteras för åttonde gången.

Undersökningen, som nyligen genomförts, lyfter fram konsumenternas uppfattning att mejeriföretagen behöver förstärka förtroendet för mjölkens goda sidor, genom att ta fram nya innovativa och tilltalande produkter. I flera år har livsmedelsindustrin sett en ökad efterfrågan på näringsrika och lättillgängliga mjölkprodukter, främst från hälsomedvetna konsumenter som lever allt mer aktiva liv.

I Sverige vill de flesta ha livsmedel, som är naturliga och inte innehåller onödiga tillsatser. Hälsa och miljö är viktiga faktorer för konsumenten, vilket även måste avspegla sig i förpackningen.

”Vi måste göra det enkelt och funktionellt för människor att dricka mjölk,” säger Johan Rabe, VD på Tetra Pak Nordics.

Dagens konsumenter anser att mjölk är näringsrik, hälsosam, innehåller mycket kalcium och att mjölk är gott. Men för att mjölken ska behålla den positionen, behövs tillverkare, som förnyar och utvecklar drycker, som speglar den aktiva livsstilens ökande krav. Rapporten lyfter fram att vi lever hektiska liv, ofta med långa arbetspass, resor och samtidigt en mer aktiv fritid.  Enligt undersökningen konsumerar drygt 7 av 10 mellanmål, ibland istället för traditionella måltider, vilket visar på behovet av produkter, som är näringsbalanserade och enkla att konsumera på språng.

Norrmejerier är ett bra exempel på mejeriföretag, som anpassar sin produktutveckling till kundernas efterfrågan och driver på utvecklingen för nya mjölkprodukter. Norrmejeriers mellanmjölk är ett exempel, där man nyligen lanserat en ny förpackning med enstegs skruvkork, Tetra Brik Edge.

”Förpackningen har stor betydelse för den moderna livsstilen. Vi ser att allt fler konsumenter idag efterfrågar mer användarvänliga förpackningar med skruvkork, som är lätta att återförsluta”, säger Hanna Widding, produktchef på Norrmejerier.

Rapporten Tetra Pak Dairy Index visar också på faktorer, där nya produkter har lanserats framgångsrikt i flera länder och tar fasta på fyra globala produkttrender:
* kundanpassade produkter som gör mjölk lättare att dricka med ökade hälsoeffekter
* produkter som går att dricka på språng
* mjölkprodukter som mellanmål
* naturlig mjölk med ekologiska värden.

—————————————
OM TETRA PAK DAIRY INDEX
Tetra Pak Dairy Index är en halvårsrapport, som har till syfte att hjälpa mejeriproducenter att identifiera nya tillväxtmöjligheter, samtidigt som den ger alla branschanalytiker information om aktuella fakta, siffror och trender inom den globala mejeriindustrin. Uppgifterna i rapporten är hämtade från många olika källor, såväl Tetra Paks egna som externa, och har analyserats av Tetra Paks mejerimarknadsexperter. Tetra Pak Dairy Index innehåller även Tetra Paks analys av branschen, baserat på företagets dagliga arbete med mejerikonsumenter, regeringar, icke-statliga organisationer och lokala samhällsgrupper runt hela världen för att stödja alla aspekter av mejerivärdekedjan.

 

 

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!