Svåröppnade förpackningar är fortfarande något som gör konsumenternas frustrerade.

Rapport om konsumentens syn på förpackningens funktion

1 mars, 2021ANNONS

Hur upplever konsumenterna dagens förpackningar? Det har brittiska Essentra Tapes tagit reda på i en stor enkät. Undersökningen var en uppföljning på en liknande enkät, som företaget genomförde 2013, då man frågade ut 1.000 konsumenter om deras syn på förpackningar och dess funktionalitet.

Resultatet har presenterats på ett webbinar, arrangerat av ThePackHub, och generellt kan man säga att undersökningen visar att mängden tillfrågade, som upplever en frustration kring förpackningar, minskat med 15 procent, men att det fortfarande är 70 procent, som säger att man upplever förpackningar som frustrerande.

Svårigheter att öppna förpackningar är fortfarande ett problem som står ut. Samtidigt är miljömässiga bekymmer och den snabba tillväxten för e-handeln något som starkt påverkar konsumenternas syn på förpackningar och där är överförpackning det som man nu är mest frustrerade över.
Inte överraskande har Covid-19 pandemin också en påverkan. Undersökningen visar att de hygieniska fördelarna med förpackningar har blivit allt viktigare.

De tillfrågade brittiska konsumenterna pekar också ut hållbarhet inom förpackningar som en nyckelfråga och där är återvinningsbarhet det viktigaste. Förpackningar, som är enkla att återvinna, uppskattas och man vill ha tydliga instruktioner hur man går till väga samt en fungerande infrastruktur för återvinning. Det verkar också som att konsumenterna har börjat förvänta sig förpackningar designade för att vara mer hållbara, men trots detta är det bara en tredjedel av de tillfrågade som säger sig vara beredda att betala mer för hållbara förpackningar.

”Den här undersökningen visar att förpackningars image bland konsumenterna har förbättrats något sedan år 2013, men att det fortsatt finns mycket jobb att göra. Speciellt understryker enkätsvaren behovet hos förpackningstillverkare att fortsätta att ta fram lösningar i linje med aktuella marknadstrender och konsumentattityder till hållbarhet. Det måste bli lättare för dem att göra rätt val”, säger Ian Beresford, ansvarig för marknad och utveckling hos Essentra Tapes.

Av enkätsvaren framgår att ålder på de tillfrågade är en nyckelfaktor. Undersökningen slår fast att enkel öppning är något som är viktigt för de över 55 år. Öppningsbarhet var också en avgörande faktor, när de tillfrågade valde sina bästa och sämsta förpackningslösningar. De tre mest frustrerande förpackningarna saknade öppningsmarkeringar och inte oväntat är det hårda blisterförpackningar, som håller ställningarna, precis som i undersökningen år 2013.
Juiceförpackningar med skruvförslutning och burkar med ringöppningen är de förpackningar, som uppskattas mest (Reds. anm: vilket står i rätt skarp kontrast till vad några svenska mejerier säger om att 79 procent av konsumenterna inte vill ha skruvförslutningar och att man därför har börjat ta bort dem från en del förpackningar. ).

”Det står också klart att för att möta de många krav, som konsumenterna har, måste förpackningen ofta vara multifunktionell. Till exempel kan en rivtejp för lättöppning skapa en kommunikation mellan varumärket och dess konsumenter och en återförslutbar förpackning kan kombinera användarbekvämlighet med produktskydd, portionskontroll och minimering av livsmedelsspill. Förpackningar, som fungerar, gör att konsumenten får en bra känsla för de produkter, som förpackningarna innehåller och tvärt om: en dålig förpackning kan ge en dålig uppfattning om ett varumärke”, säger Ian Beresford.

Några viktiga slutsatser från undersökningen:
* För mycket förpackningar är nu det som upprör mest. 58 procent av de tillfrågade pekade på detta, en ökning från 49 procent år 2013.
* 57 procent anger ”Svåröppnat” som det man retar sig mest på. 48 procent säger att man måste använda knivar eller andra verktyg för att lyckas öppna. 2013 var samma siffror 61 respektive 69 procent.
* 56 procent tycker att det är för mycket förpackningsmaterial i varor, som levereras hem till dem och 40 procent pekar på att detta genererar mycket avfall.
* Över 50 procent av konsumenterna är mycket bekymrade över hygienenfaktorn för varor, som man köper i butiken eller mat, som man tar hem som takeaway. Detta på grund av Corona-pandemin.

Här är topp-femlistan över det som irriterar och fungerar:

Frustrerande 2013: Frustrerande 2020: Uppskattas 2020:
Blisterförpackningar
Kartongförpackningar
Påsar
Tråg med lock
Kuvert
Blisterförpackningar
Kartongförp. utan öppningsanv.
Burkar utan öppningsanv.
Plastpåsar
Cellofan
Juicekartonger med skruvförsl.
Burkar med ringöppning
Dryckesförp. av metall
Plastflaskor med skruvförsl.
Glasflaskor med skruvförsl.

Undersökningen från Essentra Tapes genomfördes bland 1.000 konsumenter i Storbritannien i åldrar mellan 18 och 88 år under fjärde kvartalet 2020.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!