Både UPM Raflatac och Stora Enso har nu undertecknat det globala avtalet New Plastics Economy Global Commitment.

UPM Raflatac och Stora Enso undertecknar globalt plastavtal

14 mars, 2019

De nordiska storföretagen UPM Raflatac och Stora Enso meddelar att man har skrivit under det globala avtalet New Plastics Economy Global Commitment för att eliminera plastavfall. Det globala åtagandet och visionen om en cirkulär ekonomi för plast leds av Ellen MacArthur Foundation tillsammans med FN:s miljöprogram.

UPM Raflatac skriver i ett pressmeddelande att bolaget är stolt över att ha undertecknat det globala avtalet och att kunna tillkännage de ambitiösa åtaganden som man gör för att minska onödiga plastförpackningar. Bland de mer än 350 undertecknarna av avtalet, vilka omfattar såväl många av världens största förpackningsproducenter som varumärkesägare, återvinningsföretag, regeringar och icke-statliga organisationer, m fl. så är UPM Raflatac i dagsläget den enda leverantören av etikettmaterial och etikettlösningar.

”Detta är ett av de viktigaste stegen vi har tagit som företag för att utveckla mer cirkulära lösningar för plastförpackningar”, säger Robert Taylor, Sustainability Director, UPM Raflatac.

Stora Enso skriver i sitt pressmeddelande att undertecknandet är ytterligare ett steg i arbetet med att bekämpa de globala problemen med plastavfall genom att erbjuda förnybara alternativ. Stora Enso kommer att bidra genom att samarbeta med kunder och leverantörer för att utveckla cirkulära lösningar med låga koldioxidutsläpp som ersätter plastförpackningar. Materialen är baserade på träfibrer från hållbart brukade skogar och plantager. Åtagandet är en indikation på den ökande efterfrågan på alternativ till plast, vilket ytterligare tydliggörs av EU:s nya policy om engångsplast.

”Stora Ensos verksamhet är uppbyggd kring den cirkulära bioekonomin och vi samarbetar med kunder och partners för att skapa en hållbar framtid med mindre plast”, säger Karl-Henrik Sundström, VD och koncernchef i Stora Enso.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!