Fungerande insamling är ett måste för att nå cirkularitet för flexibla förpackningar.

Utan fungerande insamling nås ingen cirkularitet för flexibla förpackningar

9 juni, 2021ANNONS

Ett samarbete mellan europeiska företag, föreningar och organisationer som representerar hela värdekedjan har kommit överens om en gemensam ståndpunkt om det väsentliga som krävs för att samla in flexibelt förpackningsavfall i en cirkulär ekonomi. Bakom initiativet står CEFLEX, ett samarbete mellan etthundrasjuttio europeiska företag inom flexibla förpackningar.

Detta ställningstagande är en del av en pågående anpassning av viktiga frågor som genomförs av Circular Economy for Flexible Packaging (CEFLEX). Processen kombinerar detaljerad forskning, samråd och debatt för att nå en gemensam ståndpunkt. Från september 2020 till februari 2021 deltog mer än trehundra intressenter i två dedikerade webinarier; intervjuer; och en tvådagars workshop  med  tjugofem personer, för att komma överens om det slutliga uttalandet.

Det är en del av att leverera CEFLEXs femstegs färdplan och syftar till att påskynda en cirkulär ekonomi för flexibla förpackningar.

Här är det viktigaste i det uttalande man kom överens om:

• Alla flexibla förpackningar måste vara producerade för att kunna samlas in och sorteras, inklusive on-the-go förpackningar. Speciellt i de få länder där de ännu inte samlas in, som till exempel Storbritannien.

• Flexibla plastförpackningar ska samlas in som en separat avfallsström eller med andra lätta förpackningar och inte blandas med papper, kartong eller glas för att maximera återvinningskvaliteten.

• Ytterligare sortering av flexibla förpackningar från blandat avfall är sannolikt nödvändig för att ta hand om alla flexibla förpackningsmaterial och möjliggöra cirkularitet.

• CEFLEX och dess intressenter strävar efter att samarbeta med de nationella myndigheterna och EPR-systemen (Extended Producer Responsibility) för att utveckla effektiva insamlingssystem som gör det möjligt att sortera dessa material och skicka dem till återvinning.

Det överenskomna ställningstagandet bidrar till och stöder pågående forskning, bedömning och studier från CEFLEX. Dessa inkluderar ekonomiska och miljömässiga insamlingskostnader i utvalda länder, i samarbete med SUEZ och arbetet med MARECIE Mapping Recyclability in Europé som studerar återvinningsinfrastruktur och EPR-system, i samarbete med Flexible Packaging Europe och Recyda.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!