Kay Thrygg och hans konsult- och utbildningsföretaget Prepress & Print Developing (ppd) erbjuder nu kurser på distans inom bland annat förpackningsteknik. (Foto: Per Danielsson)

Utbildningsföretag erbjuder förpackningskurser på distans

5 maj, 2020

Konsult- och utbildningsföretaget Prepress & Print Developing (ppd) har jubileum i år och med anledning av detta samt mot bakgrund av den rådande corona-pandemin erbjuder ppd nu möjlighet till subventionerade fortbildningskurser på distans.

Kay Thrygg är ägare till ppd och också huvudman bakom Yh-utbildningen Förpackningsteknik i Skåne. Med tanke på det rådande pandemiläget erbjuder han och hans företag ppd nu branschrelaterade företag möjligheterna att kunskapslyfta sina anställda på distans och till subventionerad kostnad.

”Jag gjorde en enkät i vintras, för att se om företag var intresserad av kortversioner av en del av de kurser, som ingår i Yh-utbildningen, anpassade till personal, som redan är i branschen, men som kan behöva en teoretisk duvning inom olika områden samt bli informerade om vad som händer nu och i framtiden”, berättar Kay Thrygg, som i år firar 30 år som konsult inom grafisk och förpackningsbransch.

Intresset visade sig vara stort och ppd:s tanke var att kunna erbjuda kurser på olika platser i Skåneregionen, där företag kunde samlas under samma tak och samtidigt utbyta erfarenheter under några dagar eller veckor, beroende på kursinnehåll och behov. Några av de kurser som fångade stort intresse var Förpackningsteknologi, Material Grund, Underhåll, Plast, Färgstyrning m fl.

”På grund av corona-pandemin läggs dessa fysiska sammankomster på is tills vidare, men istället ges företagen möjlighet att låta personalen få ett kunskapslyft via ett urval kurser på distans”, berättar Kay Thrygg.

På den nya uppdaterade webbsidan www.forpackningsteknik.se, kan man se de första utbuden på distanskurser. Där går det att läsa om upplägg och kursinnehåll för respektive kurs och det finns möjlighet att göra en intresseanmälan.

—————————————
Kay Thrygg startade konsultföretaget ppd för 30 år sedan och har under årens lopp arbetat med skräddarsydda utbildningar riktade mot dagstidningstryckerier och förpackningstryckerier inom offset, djuptryck, flexografi, samt prepressföretag, pappersbruk, plasttillverkande företag, färgtillverkare, wellpapproducenter, m fl.
Han har också varit med om att bygga upp olika Yh-utbildningar inom bland annat flexografitryck och förpackningsteknik samt anlitats som föreläsare på olika seminarier, mm.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!