Alliansen ACE, som består av de största europeiska företagen inom vätskekartongförpackningar, vill ha ökad insamling och återvinning av sina kartongförpackningar.

Vätskekartongindustrin går samman för ökad återvinning

16 mars, 2021ANNONS

De fem största aktörerna inom europeisk vätskekartongindustri lanserar nu en ambitiös färdplan för ökad insamling och återvinning av vätskekartongförpackningar.

Färdplanen innehåller tio åtaganden, som till år 2030 ska öka insamlingen av vätskekartonger till 90 procent och öka återvinningen till minst 70 procent. Man ska också minska fossilberoendet i  hela värdekedjan i branschen i linje med 1,5-graders-målet.

Den gemensamma färdplanen lanseras inom ramen för alliansen ACE (Alliance for Beverage Cartons and the Environment) och dess medlemmar BillerudKorsnäs, Elopak, SIG, Stora Enso och Tetra Pak och den är en ambitiös vision för framtiden.

”Vi kommer att leverera den mest hållbara livsmedelsförpackningen som är förnybar, klimatpositiv och cirkulär”, skriver ACE och de fem medlemmarna i ett pressmeddelande.

Genom färdplanen förbinder ACE sig att agera i alla delar av branschens värdekedja – från hållbara inköp till klimatpåverkan och återvinning.

Visionen och målet för ACE-medlemmarna är att dryckeskartongförpackningar ska vara:
* tillverkade av endast förnyelsebart och/eller återvunnet material
* helt återvinningsbara
* tillverkade uteslutande av hållbara råvaror
* förpackningslösningarna med det lägsta koldioxidavtrycket

”Branschen sätter höga och ambitiösa mål för de kommande tio åren”, säger Annick Carpentier. (Bild fr Twitter)

”Branschen sätter nu höga och ambitiösa standarder för de kommande tio åren. Och vi ser fram emot att främja en dialog med EU: s beslutsfattare för att säkerställa att nödvändiga regleringsvillkor finns för att stödja branschens resa mot dryckeskartongförpackningar som det hållbara förpackningsvalet för idag och imorgon”, säger Annick Carpentier, generaldirektör för ACE.

ACE skriver i sin färdplan att vätskekartong ger återvinningsbara förpackningslösningar med låga koldioxidutsläpp som skyddar mat och dryck, vilket möjliggör säker användning och transport samtidigt som man förhindrar matsvinn. Med de åtaganden och mål som anges i färdplanen för år 2030 och bortom kommer branschen att sträva efter att förpackningarna fortsätter att aktivt bidra till ambitionerna i EU: s Green Deal, speciellt när det gäller klimatneutralitet, cirkularitet, biologisk mångfald och motståndskraftiga livsmedelssystem, utan att kompromissa med människors hälsa och konsumenternas säkerhet.

”Vätskekartongbranschen fortsätter att investera i innovation och teknik för att öka återvinningen av dryckeskartongförpackningar. Med branschen behöver också en möjliggörande politisk ram som stödjer våra investeringar och innovationer under det kommande decenniet”, säger Marcelle Peuckert, VD för ACE.

Här kan du läsa/ladda ner hela ACE:s ”Roadmap to 2030 and beyond” (pdf-fil)

—————————————————————-

Alliansen ACE (Alliance for Beverage Cartons and the Environment) är en europeisk plattform för tillverkare av dryckeskartongerförpackningar och deras kartongleverantörer. Alliansen ska marknadsföra och profilera dryckeskartongerförpackningar som en säker, cirkulär och hållbar förpackningslösning med låga kolfördelar.
ACE består av de tre stora förpackningsproducenterna Tetra Pak, SIG Combibloc och Elopak, vilka utvecklar, tillverkar och marknadsför vätskekartongförpackningar vid 20 fabriker runt om i Europa, samt de två stora vätskekartongproducenterna Stora Enso och BillerudKorsnäs, vilka svarar för cirka 98 procent av den vätskekartong, som används av Tetra Pak, SIG och Elopak för att tillverka dryckeskartongförpackningar på den europeiska marknaden.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!