Vilda bär som hjortron, lingon och blåbär har ett naturligt skyddande vaxlager. Nu ska forskarna undersöka om vaxet från bär i den arktiska regionen kan användas till produkter inom förpackningar, kosmetika, m. fl.

Vax från arktiska bär kan bli förpackningsmaterial!

9 augusti, 2018

Runt bär som lingon, blåbär och hjortron finns ett naturligt skyddande vaxlager. Bären har en unik kemisk sammansättning, som nu ska studeras närmare, när forskare vid bland annat  Luleå tekniska universitet ska undersöka möjligheten att använda vax från arktiska bär till att skapa nya produkter inom bland annat förpackningsmaterial, kosmetik och tandvård.

”Det finns gott om vilda bär på Nordkalotten, men för närvarande tas mycket litet av vaxet tillvara. När juicer och andra produkter tillverkas, blir vaxet en restprodukt, som i nuläget går till spillo. Vi vill i stället ta tillvara på bärvaxet och öka värdet av råvaran för bärindustrin”, säger Roberts Joffe, professor i polymera konstruktionsmaterial vid Luleå tekniska universitet.

Forskningsprojektet, som är ett Interreg Nord-projektet, har fått namnet ”WAX – Natural Wax of Arctic Berries as Our Treasure” och där ingår forskare från Luleå tekniska universitet, finska Uleåborgs universitet och Oulu UAS samt norska forskningsinstitutet NIBIO. Det övergripande målet med projektet är att utveckla nya produkter och öka konkurrenskraften för företag i den arktiska regionen.

Projektet, som har en budget på en miljon euro, är tvärvetenskapligt och involverar expertis inom områdena biologi, kemi, nanoteknik, materialvetenskap och marknadsföring. Forskarna vid Luleå tekniska universitet ska bland annat karaktärisera hur material, som är baserat på bärvax, klarar olika belastningar och temperaturer.

”Vi vill visa på potentialen för bärvax. Dess unika egenskaper kan användas för nya nischade produkter. Bärvax kan till exempel ge kosmetiska produkter fördelar som skydd mot UV-strålning och antibakteriella egenskaper”, säger Roberts Joffe.

Vaxextrakt från blåbär, lingon och hjortron är främst tänkt att utvinnas från de restprodukter, som uppstår i bärindustrin. Forskarna ser möjligheter att använda bärvax i förpackningar och kosmetiska produkter, m.fl. samt för att utveckla och tillverka nya kompositmaterial.

”Vi vill kunna visa exempel på befintliga lokalt producerade produkter, som skulle bli bättre med hjälp av bärvax och visa att arktiska bär är en skatt, som vi bör ta tillvara. En produkt baserad på vilda bär som produceras i Skandinavien borde också ha bra förutsättningar att bli ett starkt varumärke”, säger Roberts Joffe.

 

 

Jerry Pettersson
About the author

Redaktör
jerry@packnews.com

Relaterade artiklar