Mängden förpackningsavfall ökar nu markant vid landets återvinningsstationer och ökningen ses som en effekt av den pågående viruspandemin. (Bild FTI)

Viruspandemin ger upphov till ökad mängd förpackningsavfall

13 maj, 2020

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) upplever just nu en kraftig ökning av förpackningar och tidningar i avfallsflödet vid landets återvinningsstationer. Den markanta ökningen kopplar man till den rådande viruspandemin.

”Vi ser sedan en tid tillbaka en kraftig ökning av förpackningar och tidningar i våra flöden och arbetar intensivt för att hantera detta så snabbt och effektivt som möjligt”, skriver FTI på sin hemsida.

Enligt FTI för den pandemirelaterade ökningen av förpacknings- och annat avfall också med sig att mängden olagliga sopdumpningar vid återvinningsstationerna har ökat.

”Tyvärr upplever vi just nu också en större mängd sopdumpningar än vanligt. Detta kräver ytterligare insatser och försvårar den ordinarie tömningen, vilket i sin tur påverkar de som kommer till stationen för att återvinna”, skriver FTI, som också poängterar att återvinningsstationerna är enbart till för hushållens förpackningar och tidningar och att grovsopor, byggmaterial och annat ska lämnas till kommunens bemannade återvinningscentral.

FTI skriver att man försöker förutse konsekvenser och mönster i den ökande avfallsströmmen och styra om resurser där det är möjligt, men att man också hoppas att hushållen ska ha tålamod om det tillfälligt är fullt på återvinningsstationen.

”Anmäl gärna tömnings- och städbehov till oss via telefon eller på vår webbplats, så försöker vi åtgärda problem så snart som möjligt. Tillsammans med våra tömnings- och städentreprenörer och vår kundservicepersonal gör vi vårt yttersta för att hantera de ökade flödena under de förutsättningar som råder”, skriver FTI.

—————————————-
Anm. från red: FTI ger inga teorier om varför förpackningsavfallet ökar markant under den pågående viruspandemin, men en av förklaringarna kan ju vara att med minskade möjligheter till restaurangbesök, företagsluncher, etc., så ökar hushållens förbrukning av framförallt livsmedel och därmed också vissa typer av förpackningar. En annan förklaring kan vara att många, som befinner sig i frivillig karantän, passar på att utföra sysslor och arbeten hemmavid och därvid införskaffar förpackningskrävande produkter och varor.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!