Mettler Toledos visionsystem V15 Round Line är kompakt och fristående. (Bild Mettler Toledo)

Visionsystem för kontroll av förpackningar med runda former

19 februari, 2021ANNONS

Ett kompakt och fristående visionsinspektionssystem för kontroll av förpackningar med rundade former har utvecklats av Mettler Toledo. Systemet är utrustat med kameror som ger en 360-graders vy över produkten.

Systemet, som fått beteckningen V15 Round Line, är utvecklat av affärsområdet Mettler Toledo Product Inspection (MTPI) och är avsett för inspektion av runda förpackade produkter med livsmedel, dryck eller kosmetika. V15 Round Line är utrustat med en unik konfiguration med sex kameror som har flytande lins-teknik. Det skapar automatiserad kamerajustering för verifiering av etiketter på ett stort antal runda förpackade produkter.

Bild inifrån visionsystemet där sex smarta kameror ger en 360-graders vy över förpackningen. (Bild Mettler Toledo)

“V15 Round Line ger tillverkare en enkel lösning på ett komplext problem: hur man säkerställer att man korrekt kan inspektera etiketter och kodning på runda produkter och därmed efterleva lagkrav på märkning, undvika böter från detaljhandlare och minska antalet återkallade produkter orsakade av felaktiga etiketter”, säger Klaus Malscheski, Vision Market Manager för MTPI .

Mettler Toledo skriver att V15 Round Lines konfiguration optimerar inspektionen förpackningarna och de sex smarta kamerorna omjusterar fokuset med ett knapptryck, när ett nytt jobb konfigureras för att ge en vy på 360 grader över produkten. I andra system för kontroll av runda produkter används vanligtvis färre kameror, som gör att bilder behöver ”sys ihop”, vilket kan leda till att visionbilden inte blir fullständig. Och för dessa andra system måste kamerakonfigurationen dessutom ibland justeras under jobbyten, vilket kan ge upphov till möjliga fel.

”Den automatiska justeringen med de sex smarta kamerorna minskar konfigurationstiden från fem minuter till endast en minut. I produktionsmiljöer, där tempot är högt och där tillverkare måste hantera alltmer frekventa produktbyten, ger detta viktiga produktionsvinster”, säger Klaus Malscheski.

About the author

Redaktör
jp.press@jppa.one

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!