”Vi har ambitionen att fortsätta köpa etikettföretag”, säger Rikard Ahlin, koncernchef för Ettiketto Group.

Volati fortsätter bygga inom etikett – köper Skipnes Etikett

17 januari, 2022ANNONS

Ettiketto har sedan 2020 vuxit till följd av förvärv och nu samlas etikettbolagen under moderbolagets nya namn – Ettiketto Group. Med en nybildad koncernledning, tydlig vision och bevisad förmåga att genomföra förvärv ser koncernen ljust på framtiden.

Sedan juni 2020 har Ettiketto Group förvärvat Beneli AB, Märkas AB, StrongPoints etikettverksamhet i Sverige och Norge, Jigraf AB samt nu Skipnes Etikett AS. Förvärven har inneburit att Ettiketto Group har tagit ett strategiskt viktigt insteg i Norge och numera har en stark position i Norden, vilket är i linje med koncernens vision.

”Ettiketto har länge haft en framgångsrik affärsmodell och varit starka i Sverige. De genomförda förvärven har inte bara förstärkt vår marknadsposition i Norden, vi har även utökat vår produktionskapacitet, breddat vårt sortiment och stärkt vår kompetens ytterligare. Erfarenhetsutbyten mellan bolagen och skalbarheten vi har skapat ger oss goda förutsättningar att ta väl hand om våra kunder och växa organiskt – samtidigt som vi har ambitionen att fortsätta förvärva etikettbolag. Med en tydlig gemensam vision och under nytt namn ska Ettiketto Group stärka sin position ytterligare”, säger Rikard Ahlin, koncernchef Ettiketto Group.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!