Den nya supermoderna produktionslinjen byggs i Walkis befintliga anläggning i finska Valkeakoski. (Bild Walki)

Walki satsar 100 miljoner kr i ny produktionslinje i Finland

24 mars, 2022ANNONS

Finska förpackningsproducenten Walki ska bygga en ny ”state-of-the-art”-produktionslinje för att svara på en ökande efterfrågan på hållbara material inom det snabbväxande konsumentförpackningssegmentet och på efterfrågan på flamskyddade material.

Den nya tillverkningslinjen byggs i Walkis anläggning i Valkeakoski, sydost om Tammerfors, och investeringen är beräknad att uppgå till över 10 miljoner euro (drygt 104 miljoner kronor). Till investeringen har Walki fått ett bidrag på tre miljoner euro från Business Finlands finansieringsfond för cirkulär ekonomi.

Walki skriver i ett pressmeddelande att man har planerat den nya produktionslinjen internt i över två år och att den ska inrymmas i företagets redan befintliga lokaler i Valkeakoski.

”Det blir en unik och supermodern produktionslinje”, förklarar Kari Salminen. (Bild Walki)

”Vi har designat den nya linjen helt själva och har genomfört omfattande testkörningar för att få det helt rätt. Det kommer att bli en helt unik produktionslinje och den modernaste i världen”, förklarar Kari Salminen, vice VD i Walki och chef för affärsområdet Engineered Materials.

Enligt Walki kommer den nya produktionslinjen att använda en ny beläggningsteknik, som inte tidigare har använts av Walki. Tekniken innebär en kombinerade dispersions- och impregneringsteknologi, som är viktig för att skapa barriärer för återvinningsbara fiberbaserade förpackningar.

”Det finns en stark megatrend där varumärkesägare går över till återvinningsbara förpackningar. Dispersionsteknik är ett hållbart sätt att få en barriär för fiberbaserade förpackningar, som inte äventyrar återvinningsbarheten i fiberströmmar”, berättar Kari Salminen, som också tillägger att den nya produktionslinjen även tillgodoser den ökade efterfrågan på värmeförseglingsbara förpackningslösningar.

Walki skriver att produktionslinjen även kommer att svara på den ökade efterfrågan på flamskyddade material. Skärpta regleringar inom byggbranschen skapar behov av material, som kan ersätta aluminium men som ändå erbjuder flamskydd för att uppfylla brandklasser. Den nya produktionslinjen kommer att kunna tillverka ytskikt belagda med ett flamskyddande ämne för polyuretanisolering.

Produktionslinjen kommer också att möjliggöra testning av helt nya innovationer.

Produktionslinjen beräknas kunna tas i bruk under andra kvartalet 2023 och den kommer att få produktionskapaciteter, som gör att man kan leverera även till Walkis anläggningar utanför Finland.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!